25-05-2018 r.

Spotkanie Związku Producentów Ryb


Spotkanie rybaków zrzeszonych w Związku Producentów Ryb z oddziałów Wielkopolskiego i Łódzkiego odbyło się 17 maja 2018 roku w Rudzie Sułeckiej na terenie Gospodarstwa Rybackiego Stawy Milickie S.A. Zebranie było okazją do omówienia spraw ważnych dla środowiska rybaków.


W spotkaniu uczestniczył Prezes Krajowy ZPRyb Marek Trzcieliński, Prezes Polskiego Towarzystwa Rybackiego Marek Ferlin, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski oraz rybacy, członkowie ZPRyb z województw Wielkopolskiego, Łódzkiego i Dolnośląskiego.


W trakcie spotkania Marek Trzcieliński, który do tej pory łączył funkcje Prezesa Krajowego ZPRryb z Prezesem struktur wojewódzkich tegoż Związku, zgłosił wniosek o odwołanie go z funkcji Prezesa Wielkopolskiego Oddziału Związku Producentów Ryb. Na jego miejsce wybrano dotychczasowego Wiceprezesa Bogusława Więcka, a Wiceprezesem został Grzegorz Girus (Kompleks Stawów Możdżanów).

W dalszej części spotkania Pan Marek Trzcieliński omówił kwestie związane z pracami Komitetu Protestacyjnego Środowisk Rybackich i zdał relacje z rozmów z Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Markiem Gróbarczykiem oraz przedstawicielami Komisji Europejskiej dotyczących przyszłości rybactwa w Polsce. Przekazał również informacje o postępie prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia dotyczącego opłat wodno-środowiskowych. Dopłaty mają być wypłacone jednorazowo za okres 5 lat, z tym że nie wcześniej niż na początku września. W związku z tym że środki mają zostać wypłacane przez ARiMR, wskazywano na problem braku jednolitej interpretacji przepisów i wymagań w poszczególnych oddziałach regionalnych Agencji. Sporo miejsca poświecono także dyskusji o problemach związanych z działalnością Spółki Wody Polskie, w szczególności z uzyskiwaniem pozwoleń wodno-prawnych, stanem poziomu i jakości wód w rzekach i zbiornikach wodnych będących w zarządzie Spółki oraz brakiem przedstawiciela rybaków przy Regionalnych Radach Społecznych Gospodarski Wodnej (na gruncie poprzedniej ustawy, przedstawiciel Związku wchodził w skład tych gremiów). Omówiono także kwestie związane ze zmianami ustawy Prawo łowieckie oraz problemem zwiększającej się populacji zwierząt chronionych: pelikanów, żurawi czy bobrów, co do których nie wykonano planu odstrzału. Szkody wyrządzane przez te zwierzęta są coraz dotkliwsze, nie tylko w gospodarstwach rybackich ale także w szeroko pojetym rolnictwie i infrastrukturze publicznej.


Spotkanie odbyło się w Rudzie Sułeckiej w województwie dolnośląskim, w obiektach będących w Zarządzie Spółki Stawy Milickie. Działalność Stawów Milickich SA obejmuje kilka obszarów takich jak hodowla i sprzedaż ryb słodkowodnych, w tym tradycyjnego karpia milickiego, promocja Doliny Baryczy oraz ochrona ekosystemu rezerwatu „Stawy Milickie” ze względu na jego niepowtarzalne walory przyrodnicze i krajobrazowe. Na terenie obiektu znajdują się zarówno stawy rybackie jak również kompleks Centrum Edukacyjno-Turystyczne NATURUM, którego zaletą jest czerpanie z tradycji rybackich i walorów przyrodniczych regionu. Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” rozciąga się na terenie województw dolnośląskiego i wielkopolskiego na obszarze 87 040 ha i jest największym parkiem krajobrazowym w Polsce. Znajdujące się na jego terenie Stawy Milickie to największy kompleks stawów rybnych w Europie, mogący pochwalić się ponad osiemsetletnią tradycją hodowli ryb. To jednocześnie największy w naszym kraju rezerwat chroniący ptaki (5324,31 ha).

Opracowanie Biuro Powiatowe WIR w Ostrowie Wielkopolskim

Powrót