29-05-2018 r.

III Regionalny Turniej Młodego Mechanizatora


24 maja 2018 roku w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku (pow. kaliski) odbył się III Regionalny Turniej Młodego Mechanizatora dla uczniów kierunków rolniczych szkół ponadgimnazjalnych południowej Wielkopolski.


Do konkursu przystąpiło 18 uczniów kierunków rolniczych z 6 szkół ponadgimnazjalnych z terenu południowej Wielkopolski, którzy spełnili wymogi regulaminu tj. posiadają prawo jazdy kat. T lub B oraz pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na udział w konkursie.


Turniej składał się z dwóch części teoretycznej i praktycznej. Do części drugiej Turnieju przeszło 12 uczestników. W części praktycznej wykonywane były zadania praktyczne na ośmiu stanowiskach tj. jazdy sprawnościowej ciągnikiem rolniczym, rozpoznawania środków smarnych, rozpoznawania rodzajów ogumienia stosowanego w rolnictwie, umieszczenia sworznia zawieszonego na ładowaczu czołowym ciągnika w otworze, obsługi codziennej ciągnika, przygotowania opryskiwacza do pracy, udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wypadkach przy pracy rolniczej i zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w gospodarstwie rolnym.


Po uwzględnieniu wyników za zadania testowe i za zadania praktyczne kolejność miejsc zajętych przez finalistów przedstawia się następująco:

Laureat pierwszego miejsca otrzymał puchar Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej i nagrodę ufundowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Pozostali laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Wielkopolska Izbę Rolniczą, Zespół Szkół w Opatówku i partnerów współpracujących ze szkołą. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali gadżety.


Partnerem Konkursu była Wielkopolska Izba Rolnicza.

Opracowanie: Katarzyna Grzelak

Powrót