30-05-2018 r.

Konferencja Odnawialne źródła energii
w Wielkopolsce – szanse i zagrożenia


28 maja br. w Auli Comeniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie odbyła się kolejna konferencja z cyklu ,,Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii”.

Organizatorami konferencji był Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Współorganizatorami: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Gnieźnie i Pile oraz Wielkopolska Izba Rolnicza.

Wśród zaproszonych gości byli: poseł do PE Andrzej Grzyb, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, władze uczelni oraz samorządowcy subregionu leszczyńskiego.

Otwarcia konferencji dokonał Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, który wygłosił pierwszy wykład na temat rozwoju OZE jako elementu poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. W swoim wystąpieniu przytoczył przykłady ewolucji energetyki na świecie oraz przedstawił zmiany w prawie dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Zaznaczył, że ustawa o OZE była już trzykrotnie nowelizowana, obecnie procedowana jest jej kolejna nowelizacja, po której zapowiadana jest następna.

Kolejnym prelegentem był Andrzej Grzyb poseł do PE, który przedstawił problem smogu w Unii Europejskiej. Wskazał jako główne przyczyny smogu nie tylko piece węglowe, ale także samochody z silnikami spalinowymi, które szczególnie w dużych aglomeracjach mają znaczący wpływ na złą jakość powietrza. W Unii Europejskiej, jak poinformował europoseł, na skutek zanieczyszczenia powietrza umiera co roku ok. pięciuset tysięcy ludzi.

Problem niskiej emisji w Wielkopolsce przedstawił Stefan Pawlak z Wielkopolskiej Agencji Zarzadzania Energią, który omówił trzy najważniejsze filary programu ,,SMOG STOP’’ oraz przedstawił założenia programu ,,Czyste Powietrze”.

Na zakończenie konferencji innowacyjne technologie biogazowe w rolnictwie i gospodarce komunalnej przedstawił Prezes WAZE Andrzej Bobrowski. Prezes Bobrowski przedstawił koncepcję biogazowni komunalnej z unikatowym systemem pionowego mieszania oraz koncepcję biogazowni rolniczej na przykładach z Gminy Gubin i wsi Upałty, niedaleko Giżycka.

Konferencję można by podsumować słowami europosła Andrzeja Grzyba, który mówił, że Polsce jest potrzebna transformacja energetyczna, a koszyk energetyczny powinien być oparty na kilku źródłach energii.

Kolejne konferencje z cyklu ,,TRANSFER WIEDZY W DZIEDZINIE ZRÓWNOWAŻONEGO WYKORZYSTANIA ENERGII” odbędą się 8 czerwca w Pile i 15 czerwca w Kaliszu. W imieniu organizatorów- serdecznie zapraszamy.

Pawliczuk Michałi

Powrót