30-05-2018 r.

Nabór na Premie dla młodych rolników


ARiMR ogłosiła nabór wniosków na premie dla młodych rolników. Od 29 czerwca do 30 lipca można składać wnioski w oddziałach regionalnych ARiMR (Wielkopolski Odział Regionalny ARiMR mieści się w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 36).


Premia dla młodego rolnika wynosi 100 tys. złotych i wypłacana jest formie bezzwrotnej dotacji. Pieniądze wypłacane są w dwóch ratach. Pierwszą ratę w wysokości 80 tys. zł beneficjent otrzymuje po przyznaniu pomocy, drugą w wysokości 20 tys. zł po realizacji założeń biznesplanu.

O premię może starać się osoba fizyczna, która m.in.:

Pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy otrzymali największą liczbę punktów (przy czym należy uzyskać co najmniej 8 punktów). Wzory wniosków o przyznanie premii dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa arimr.gov.pl.

"Premie dla młodych rolników" finansowane są z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i dotychczas przeprowadzone zostały trzy nabory wniosków o taką pomoc. W ubiegłych latach nabory cieszyły się dużym zainteresowaniem. Środki z dotacji beneficjenci inwestują w maszyny, urządzenia, zakup gruntów lub inwentarza.

W czerwcu i w lipcu trwać będą także nabory na „Restrukturyzacje małych gospodarstw” oraz „Modernizacje”.

Źródło ARMiR
Opracowanie Katarzyna Strzyż

Powrót