„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Pieczarka – od produkcji, aż po stół – promocja lokalnego produktu”, „Konkurs na najsmaczniejszą potrawę z pieczarki”
mająca na celu przekazanie producentom i przetwórcom pieczarek oraz paniom ze Stowarzyszeń Kół Gospodyń Wiejskich
informacji z zakresu innowacji w uprawie pieczarek współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Program Operacyjny na lata 2018-2019.

Przewidywany wynik operacji: upowszechnienie wiedzy z zakresu innowacyjnej uprawy i wykorzystania kulinarnego pieczarek.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

15-05-2018 r.

Na terenie powiatu grodziskiego i powiatów ościennych znajduje się bardzo dużo producentów i przetwórców pieczarek. Mimo corocznie odbywającej się w Wielichowie imprezy o nazwie „Święto Pieczarki” brakuje współpracy pomiędzy mieszkańcami powiatu, a producentami i przetwórcami pieczarek, w związku z tym zaistniała potrzeba stworzenia platformy współpracy między tymi podmiotami. W związku z tym Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z Partnerami realizuje projekt w ramach, którego organizowana jest konferencja pn. „Pieczarka – od producenta, aż po stół”, której celem jest wsparcie wiedzy i innowacji dotyczących szeroko rozumianej uprawy pieczarek. Konferencja będzie doskonałą okazją do zjednoczenia producentów, przetwórców, Stowarzyszeń KGW oraz promocji powiatu grodziskiego i powiatów ościennych. Dodatkowo orgaznizowany jest „Konkurs na najsmaczniejszą potrawę z pieczarki” skierowany do lokalnych Stowarzyszeń Kół Gospodyń Wiejskich, którego celem jest promocja walorów dietetycznych i kulinarnych pieczarek.

Organizator: Wielkopolska Izba Rolnicza

Partnerzy Projektu:

  • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
  • Stowarzyszenie KGW w Wielichowie
  • Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader
Powrót