„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Pieczarka – od produkcji, aż po stół – promocja lokalnego produktu”, „Konkurs na najsmaczniejszą potrawę z pieczarki”
mająca na celu przekazanie producentom i przetwórcom pieczarek oraz paniom ze Stowarzyszeń Kół Gospodyń Wiejskich
informacji z zakresu innowacji w uprawie pieczarek współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Program Operacyjny na lata 2018-2019.

Przewidywany wynik operacji: upowszechnienie wiedzy z zakresu innowacyjnej uprawy i wykorzystania kulinarnego pieczarek.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

15-05-2018 r.

Na terenie powiatu grodziskiego i powiatów ościennych znajduje się bardzo dużo producentów i przetwórców pieczarek. Mimo corocznie odbywającej się w Wielichowie imprezy o nazwie „Święto Pieczarki” brakuje współpracy pomiędzy mieszkańcami powiatu, a producentami i przetwórcami pieczarek, w związku z tym zaistniała potrzeba stworzenia platformy współpracy między tymi podmiotami. W związku z tym Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z Partnerami realizuje projekt w ramach, którego organizowana jest konferencja pn. „Pieczarka – od producenta, aż po stół”, której celem jest wsparcie wiedzy i innowacji dotyczących szeroko rozumianej uprawy pieczarek. Konferencja będzie doskonałą okazją do zjednoczenia producentów, przetwórców, Stowarzyszeń KGW oraz promocji powiatu grodziskiego i powiatów ościennych. Dodatkowo orgaznizowany jest „Konkurs na najsmaczniejszą potrawę z pieczarki” skierowany do lokalnych Stowarzyszeń Kół Gospodyń Wiejskich, którego celem jest promocja walorów dietetycznych i kulinarnych pieczarek.

Organizator: Wielkopolska Izba Rolnicza

Partnerzy Projektu:

  • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
  • Stowarzyszenie KGW w Wielichowie
  • Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader

29-05-2018 r.

W dniu 27 maja br. w Wielichowie (powiat grodziski) odbyła się konferencja pn. „Pieczarka – od produkcji, aż po stół” skierowana do producentów pieczarek, przedstawicieli szeroko rozumianej branży pieczarkowej oraz członkiń Stowarzyszeń Kół Gospodyń Wiejskich. Konferencja wpisywała się projekt realizowany przez Wielkopolską Izbę Rolniczą mający na celu wsparcie wiedzy i innowacji dotyczących uprawy pieczarek oraz promocję pieczarki wśród konsumentów.


Tematyka konferencji, w której wzięło udział 120 osób, dotyczyła zagadnień związanych z technologią uprawy i etapami produkcji pieczarek, zwalczania chorób i szkodników pieczarek oraz innowacjami w ich uprawie. Dużo miejsca poświecono również promocji pieczarek w kontekście ich walorów smakowych i dietetycznych oraz wykorzystaniu pieczarki w kulinariach.


Konferencja była okazją do nawiązania współpracy między podmiotami działającymi w branży pieczarkowej, zarówno producentów jak i przetwórców i dystrybutorów. Uczestnicy spotkania podkreślali jak ważne w ich branży jest popularyzacja spożycia pieczarki wśród konsumentów. Stad też ich duże zainteresowanie inicjatywami takimi np. Święto Pieczarki, które co roku odbywa się w Wielichowie oraz towarzyszące mu konkursy kulinarne.

Równoległym elementem projektu był Konkurs „na najsmaczniejszą potrawę z pieczarki” skierowany do lokalnych Stowarzyszeń Kół Gospodyń Wiejskich, którego celem była promocja walorów dietetycznych i kulinarnych pieczarek.


Panie przygotowały potrawy z wykorzystaniem pieczarek, którymi zostali poczęstowani uczestnicy konferencji.


Partnerami projektu było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Stowarzyszenie KGW w Wielichowie oraz Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader.

11-06-2018 r.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Wielkopolska Izba Rolnicza - Partner KSOW informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji „Pieczarka – od produkcji, aż po stół” promocja lokalnego produktu, Konkurs na najsmaczniejszą potrawę z pieczarki”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 12 153,24 zł. Operacja mająca na celu przekazanie producentom i przetwórcom pieczarek oraz paniom ze Stowarzyszeń Kół Gospodyń Wiejskich informacji z zakresu innowacji w uprawie pieczarek, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

  • organizacja konferencji dla 120 uczestników,
  • organizacja „Konkursu na najsmaczniejszą potrawę z pieczarki” dla Stowarzyszeń Kół Gospodyń Wiejskich,
  • upowszechnienie wiedzy z zakresu innowacyjnej uprawy i wykorzystania kulinarnego pieczarek.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Powrót