07-06-2018 r.

Ułatwienia w rejestracji zwierząt – może
już niedługo mniej obowiązków


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, który ma na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla posiadaczy zwierząt gospodarskich. Projekt zawiera zmiany wynikające z bieżącej oceny funkcjonowania przepisów ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz z postulatów, wniosków i petycji zgłaszanych między innymi przez Wielkopolską Izbę Rolniczą.

W ogólnym zarysie projekt ustawy przewiduje:

Obecnie projekt skierowany został do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Opracowanie: P.Dopierała
Źródło: MRiRW

Powrót