08-06-2018 r.

Ognisko ASF na fermie liczącej blisko 6 tys. świń


Główny Lekarz Weterynarii potwierdził wystąpienie 114 i 115 ogniska afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski. Jest to już jedenaste ognisko w 2018 r. i 7 w przeciągu ostatnich trzech tygodni. Jedno z ognisk wystąpiło w gospodarstwie położonym około 250 m od granicy obszaru ochronnego.
Dnia 6 czerwca br. wirus pojawił się na fermie w gminie Orla (pow. bielski na Podlasiu), liczącej 5909 świń. To pierwsza tak wielka hodowla świń dotknięta ASF. Na razie służby weterynaryjne nie wiedzą w jaki sposób wirus przedostał się na fermę. Najbardziej niepokojącym faktem jest przedostanie się wirusa do obiektu, w którym rygorystycznie przestrzegano przepisów bioasekuracyjnych.


Tymczasem działania rządu w zakresie poprawy standardów ochrony biologicznej w polskich gospodarstwach stanęły na wprowadzeniu zaostrzonych wymogów bioasekuracyjnych oraz kontroli gospodarstw przez Inspekcję Weterynarii, która boryka się z brakami kadrowymi. Zapowiadana w lutym br. pomoc finansowa w postaci dotacji do zakupionych środków i urządzeń służących dostosowaniu gospodarstw do wymogów bioasekuracyjnych przewidziana w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla producentów świń, jest w dalszym ciągu na etapie prac legislacyjnych. Ministerstwo Rolnictwa nie jest w stanie określić kiedy można spodziewać się wejścia rozporządzenia w życie.

Maria Deresińska
Źródło: www.wetgiw.gov.pl

Powrót