11-06-2018 r.

Sielinko 2018


W dniach 9 i 10 czerwca 2018 r. odbyły się XXV Wielkopolskie Targi Rolnicze, oraz Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni Pola. Miejscem wydarzeń, jak co roku, było Centrum Wystawowo - Szkoleniowe w Sielinku – powiat nowotomyski. W sumie wystawa odbyła się na ponad pięćdzięsięciohektarowej powierzchni.


Wszystkich przybyłych powitała Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Wiesława Nowak, a uroczystego otwarcia Wystawy dokonał Ryszard Zarudzki - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który pogratulował hodowcom osiągnięć. Podziękował również pracownikom ośrodków doradztwa rolniczego i Izbom Rolniczym za pomoc rolnikom w wypełnianiu e-wniosków. Obecnie jest dziewięćdziesiąt kilka procent wniosków złożonych. Pozostało jeszcze kilka dni, więc myślę że będzie to prawie 100 % wniosków złożonych drogą elektroniczną.

XXV Jubileuszowe Wielkopolskie Targi Rolnicze były okazją do wręczenia najbardziej zasłużonym pracownikom Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odznaczenia resortowego „Zasłużony dla Rolnictwa” . W tym roku Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Wiesława Nowak wręczyła instytucjom oraz osobom, będącym od lat związanymi z Wystawą w Sielinku statuetki – „Przyjaciel Sielinka”. Tym wyróżnieniem uhonorowana została także Wielkopolska Izba Rolnicza, statuetkę odebrał w imieniu WIR Wiceprezes Bogdan Fleming.


Wielkopolska Izba Rolnicza postanowiła wyróżnić Stację Chemiczno Rolniczą w Poznaniu – Medalionem im. Hr. Aleksandra Szembeka – za szczególne zasługi na rzecz wielkopolskiego rolnictwa. Medalion wręczył Dyrektorowi Stacji Chemiczno – Rolniczej Zdzisławowi Krukowi – Bogdan Fleming Wiceprezes WIR.


Połączenie tych imprez zaowocowało dużym sukcesem w opinii odwiedzających. Imprezy targowe odwiedziło jak zawsze bardzo dużo rolników. Sporo odwiedzających osób było zainteresowanych poletkami doświadczalnymi, gdzie można było obejrzeć poszczególne odmiany zbóż, ocenić ich odporność na choroby, szkodniki, reakcję na nawożenie oraz ogólną zdrowotność roślin. W tym roku jak i w latach poprzednich rolnicy szczególną uwagę zwracali na odmiany dobrze znoszące niedobór wody. Na powierzchni 14 hektarów zostało zaprezentowanych 219 odmian 18 gatunków roślin uprawianych w regionie, w tym 45 odmian rekomendowanych do uprawy przez Listę Odmian Zalecanych.


Jest to o tyle ważne, że rolnicy mogą zobaczyć jak w warunkach polowych zachowują się rośliny i które odmiany są godne uwagi ze względu na wysoką zdrowotność i odporność na warunki atmosferyczne. Odwiedzający targi rolnicy mogą w ten sposób obserwacje przenieść do praktyki i najlepsze odmiany zastosować w swoich gospodarstwach.

Dla zainteresowanych tematyką odnawialnych źródeł energii oraz uprawą roślin na biomasę zostały przygotowane: kolekcja roślin energetycznych – róża wielokwiatowa, topinambur, ślazowiec pensylwański, spartina preriowa, mikstat olbrzymi, perz wydłużony, proso rózgowate, palczatka Gerarda, mozga trzcinowata, sorgo zwyczajne, mieszaniec trawy sudańskiej i sorga, drzewo Oxytre, rożnik przerośnięty, wierzba energetyczna; mieszanki traw – M-Herba Fibres, M-Tout Terran, lucerna Galaxie Max.


Tegoroczna Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych zgromadziła sporą pond 130 hodowców, którzy wystawili niespełna 450 szt. różnych zwierząt, w tym 55 różnych ras. Wystawiono między innymi: bydło mleczne, bydło mięsne, cielęta, owce, kozy, konie, owce, króliki, alpaki oraz drób użytkowy, kaczki, gęsi kury, przepiórki jak również drób ozdobny. W tym roku nie wystawiono trzody chlewnej z uwagi na zagrożenie ASF.

W tym roku po raz pierwszy zwierzęta były prezentowane z zachodniopołudniowej części Polski tj województw: lubuskiego, łódzkiego, śląskiego i dolnośląskiego. Wystawa od lat stanowi doskonałą platformę do wymiany doświadczeń między wyróżniającymi się i przodującymi w kraju hodowcami i producentami rolnymi. Dobrze służy rozwojowi nowoczesnego rolnictwa. Jest także właściwym miejscem do nawiązywania zawodowych kontaktów, sprzyjających upowszechnianiu postępu hodowlanego w gospodarstwach rolnych prowadzonych na europejskim, niejednokrotnie światowym poziomie.


Przyznanych zostało łącznie przyznano 49 tytułów Czempionów. Puchary Prezesa WIR w imieniu Prezesa Piotra Walkowskiego wręczył Bogdan Flemnig –Wiceprezes WIR, a otrzymali je: Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o. za Czempiona w kategorii klacze rasa Konik Polski - klacz GALERKA oraz Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za Czempiona w kategorii maciorki rasy - owca Romanowska.

Wśród stoisk była także stoisko Wielkopolskiej Izby Rolniczej, na którym można było zapoznać się działaniami i inicjatywami podejmowanymi przez WIR.


Odwiedzający targi mogli nie tylko podziwiać zwierzęta, maszyny i środki do produkcji, a także zasięgnąć fachowych porad dotyczących żywienia, hodowli, uprawy, nawożenia itp. Wśród wystawców były również liczne instytucje pracujące na rzecz rolnictwa. Stoisko Wielkopolskiej Izby Rolniczej odwiedziła spora liczba osób.


Jak zwykle, imprezie towarzyszyły cieszące się dużym powodzeniem mini targi ogrodnicze, na których można było nabyć wiele roślin do przydomowych ogródków i nie tylko.

Marta Ceglarek


Zobacz także:
Lista Wystawców nagrodzonych na I Regionalnej Wystawie Zwiarąt Hodowlanych i fotorelacja na internetowej stronie WODR

Powrót