13-06-2018 r.

II Narodowy Dzień Mlecznej Farmy


W dniu 22 maja b.r. w miejscowości Aleksandrów w gminie Nowe Miasto nad Wartą odbyła się II edycja plenerowej imprezy rolniczej dedykowanej producentom bydła mlecznego.


Tematem wiodącym tegorocznej edycji Mlecznej Farmy były użytki zielone. Uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą firm działających w branży rolniczej oraz uzyskać porady, m.in. dotyczące przygotowania pasz z lucerny, traw oraz roślin motylkowych. Wystawie towarzyszyła prezentacja maszyn zielonkowych.

Pośród wystawców swoje stoisko prezentowała również Wielkopolska Izba Rolnicza. Rolnicy mieli możliwość zaznajomienia się z aktualnymi działaniami, podejmowanymi przez samorząd rolniczy, zgłosić swoje postulaty oraz pobrać przygotowane na tę okoliczność materiały wystawiennicze.

Biuro WIR

Powrót