15-06-2018 r.

Spotkanie z przedstawicielami Obwodu Charkowskiego


W dniu 12 czerwca br. w Biurze Wojewódzkim Wielkopolskiej Izby Rolniczej gościliśmy delegację piętnastu przedstawicieli Obwodu Charkowskiego. Spotkanie odbyło się w ramach inicjatywy wymiany doświadczeń peer-to-peer (równy z równym) między władzami lokalnymi i regionalnymi z Unii Europejskiej i Ukrainy, wspieranej przez program „U-LEAD z Europą”. Tematem przewodnim tej wizyty był rozwój obszarów wiejskich, nasi goście odwiedzili również w trakcie swojego pobytu w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, ARiMR, WODR, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich oraz spotkali się z przedstawicielami grup producentów rolnych. W skład delegacji wchodziło 15 osób, wśród nich znajdowali się czterej przedstawiciele Rady Obwodu Charkowskiego, ekspert w Ministerstwie Regionalnego Rozwoju, Konstrukcji Ukrainy, profesor Rozwoju Regionalnego w Charkowskim Instytucie Administracji Publicznej, członek Zarządu Związku Inicjatyw Młodych, przedstawiciele społeczności oraz firm prywatnych.


Na początku spotkania głos zabrał Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rolniczej Grzegorz Wysocki, który przedstawił Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego oraz Członków Zarządu: Jerzego Kostrzewę i Zbigniewa Stajkowskiego. Dyrektor scharakteryzował obszar województwa wielkopolskiego pod względem rolniczym, jakości gleb, tradycji uprawy rolniczej oraz produkcję wielkopolskiego rolnictwa na tle kraju. W dalszej części przedstawił informacje na temat funkcjonowania izby rolniczej, na jakiej podstawie działa, z czego się utrzymuje. Przybliżył zebranym strukturę Wielkopolskiej Izby Rolniczej, opisał proces wyborczy oraz zachęcił do odwiedzania izbowych mediów.


W następnej części spotkania głos zabrała Pani Ludmila Nemykina – przewodnicząca Komisji Budżetowej, odpowiednika naszego Urzędu Marszałkowskiego w strukturach Obwodu Charkowskiego, która poprosiła o przedstawienie się pozostałych członków delegacji, podziękowała za przyjęcie oraz przedstawiła sytuację gospodarczą Obwodu Charkowskiego, wyraziła chęć współpracy pomiędzy naszymi instytucjami, każde uwagi z naszej strony i odpowiedzi na zadane pytania uznała za cenne, ponieważ rolnictwo tych terenów dopiero podąża ścieżką samorządowości ze względu na zmiany ustrojowe i przemiany postkomunistyczne.


W trakcie dyskusji merytorycznej goście z Ukrainy interesowali się działaniem instytucji wspierających rozwój obszarów wiejskich, przedsiębiorczości i przyciągania inwestycji. Wiele pytań dotyczyło prowadzenia działalności rolniczej w Polsce oraz systemu fiskalnego i ubezpieczeń społecznych. Goście chcieli wiedzieć na jakiej zasadzie Izba się utrzymuje, kto zajmuje się zbieraniem podatku rolnego, kto ustala stawki, jakie podatki płaci rolnik, który nie posiada gruntów, tylko zajmuje się produkcją trzody chlewnej, czy bydła. Ciekawym spostrzeżeniem i różnicą było zaobserwowanie, iż w Polsce nie ma takiej sytuacji, aby producent bydła nie miał gruntów na paszę, byłoby to dla niego nieopłacalne, natomiast w Obwodzie Charkowskim zdarzają się takie przypadki. Członkowie delegacji pytali o to, w jaki sposób funkcjonuje obrót ziemią w Polsce, jaka instytucja się tym zajmuje, jakie są koszty dzierżawy oraz zakupu w obrocie prywatnym 1 ha. Naszych gości interesowała również procedura nabycia gruntów przez cudzoziemców.


Ze strony polskiej na większość pytań odpowiadał Prezes Piotr Walkowski, przy wsparciu Członków Zarządu i Dyrektora. Prezes przybliżył również kwestię naszej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, z którym mamy podpisane porozumienie, na mocy którego współpracujemy na przykład przy organizacji Gali konkursu "Wielkopolski Rolnik Roku", czy konferencji o tematyce rolniczej. Prezes Piotr Walkowski zapoznał z izbową historią, początkami izb w XIX wieku oraz sytuacją i kompetencjami współcześnie. Pani Ludmila Nemykina podziękowała za wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania, złożyła na ręce Prezesa wyroby cukiernicze z Obwodu Charkowskiego, publikacje oraz pamiątkową lalkę z tego regionu, podkreśliła iż pozyskane informacje na pewno przydadzą się w praktyce rolniczej.

Opracowanie: Biuro WIR, Poznań

Powrót