29-06-2018 r.

Wielkopolskie Regionalne Forum Terytorialne


W dniu 22.06.2018 roku odbyło się w Lesznie spotkanie subregionalne związane z aktualizacją strategii rozwoju województwa wielkopolskiego po 2020 roku. Spotkanie to było piątym i ostatnim z cyklu odbywającym się w Wielkopolsce. Skierowane było do przedstawicieli miasta Leszna oraz powiatów gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, rawickiego i wolsztyńskiego. Przy obecności między innymi Marszałka Województwa Marka Woźniaka dyskutowano na temat potencjałów i problemów rozwojowych Wielkopolski Zachodniej. Wskazywano, że obecnie jest czas na ocenę sytuacji i diagnozę mocnych i słabych stron. Na tej podstawie do końca 2019 roku ma być opracowana i przyjęta strategia rozwoju. W obszarze rolnictwa zgłoszono następujące propozycje i problemy, które powinny znaleźć się w dokumencie:

  1. Wsparcie rolników w wytwarzaniu i obrocie produktów regionalnych i tradycyjnych. Wzrasta zainteresowanie tego typu produktami i należy pomóc rolnikom pod względem edukacji i technologii przy ich wytwarzaniu i sprzedaży
  2. Zwiększenie możliwości pozyskania środków przez sołectwa. Należy opracować programy, z których sołtysi mogliby korzystać dla rozwoju lokalnych społeczności i poprawy jakości życia
  3. Potrzeba podjęcia działań przeciwdziałających stepowieniu Wielkopolski. Problem suszy staje się coraz bardziej dotkliwy dla rolników i muszą być opracowane programy łagodzące jej skutki.

Cały czas można zgłaszać indywidualne uwagi do opracowania strategii za pomocą internetu, pod adresem e-mail: wrot@umww.pl.


Opracowanie: Paweł Dopierała

Powrót