29-06-2018 r.

Wizyta rolników niemieckich


W wyjeździe studyjnym w dniach 29-30 maja 2018 roku do Województwa Wielkopolskiego wzięło udział 26 osób. Wśród uczestników był Dyrektor Związku Rolników Sven Saeger oraz członkowie zrzeszeni w Związku Rolników Ucker Randow e.V. w Pasewalku, reprezentanci poniższych firm: Agrar Ramin GmbH (bydło mleczne i mięsne), Agrar Schwennenz GmbH (uprawa zbóż), Raiffeissen Uckermark Schwedt (firma produkująca m.in. nawozy, środki ochrony roślin, paszę dla zwierząt), Centrum Doradztwa w Euroregionie Pomerania Neubrandenburg, LMS Agrarberatung (Centrum Doradztwa Rolniczego), Milchhof Blumenthal GmbH (bydło mleczne), Dyrektor szkoły zawodowej (specjalizacja rolnictwo) z miasta Torgelow oraz przedstawiciele Klubu Młodych Rolników i Seniorów tutejszego Związku.


Program wyjazdu był bardzo interesujący. Pierwszego dnia wraz z Panem Józefem Tomczakiem oraz Christianem Schillerem zainteresowani mieli możliwość zwiedzenia zakładu Joskin w Trzciance produkującego wozy asenizacyjne. Następnie odwiedzili nowoczesne gospodarstwa w Przybychowie i Jędrzejewie. Kolejnym punktem dnia była stadnina koni Fiord w Młodzikowie. Tutaj wraz z właścicielem stadniny oraz z Panią Krystyną Kubicką-Sztul członkowie Związku zostali oprowadzeni po obiekcie. Podczas wieczoru wraz z Panem Wojciechowskim, Panią Kubicką-Sztul oraz Panem Tomaszem Putzem była okazja do rozmów na tematy rozwiązań dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2028. Konstruktywne dyskusje oraz wymiana spostrzeżeń potwierdziła wagę nawiązywania bezpośrednich kontaktów z kolegami po fachu. Następnego dnia rolnicy zostali oprowadzeni po suszarni zbóż Pana Tomasza Putza w Marianowie Brodowskim oraz zwiedzili obory w Gorzycach. Związek Rolników Ucker Randow e.V. wysoko ceni Państwa zaangażowanie w organizację przyjazdu niemieckich rolników a tym samym wkład w budowanie polsko – niemieckich kontaktów w otoczeniu rolnictwa.

Związek Rolników Ucker Randow e.V.

Zobacz także:
Podziękowanie dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Powrót