13-07-2018 r.

KONKURS „NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO
– SMAKI REGIONÓW”
na najlepszy regionalny produkt żywnościowy


Rusza XVIII edycja konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów, który w Wielkopolsce organizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego we współpracy z Wielkopolską Izbą Rolniczą.

Celem Konkursu jest identyfikacja oryginalnych i regionalnych produktów żywnościowych, wytwarzanych w gospodarstwach i przez lokalnych rzemieślników. Organizatorzy Konkursu poszukują produktów specyficznych, charakterystycznych dla danego regionu, które mogą stać się jego wizytówką.

Do Konkursu zgłaszać można produkty regionalne tj. surowce lub wyroby, które mogą być przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub sporządzania potraw. Muszą być one jednak związane z określonym obszarem geograficznym, charakteryzować się szczególnymi cechami, często wynikającymi ze specyficznych warunków klimatycznych i glebowych regionu, z którego pochodzą. Powinny być wytwarzane w małej skali, tradycyjnymi metodami, wywodzić się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów oraz powinny być od dawna znane w okolicy.

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:

  1. Produkty regionalne i tradycyjne – kategoria skierowana do Kół Gospodyń Wiejskich, małych firm przetwórstwa spożywczego oraz osób indywidualnych. Zgłoszone produkty mieścić się mogą w następujących grupach:
    • produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego
    • produkty regionalne pochodzenia roślinnego
    • napoje regionalne
    • inne produkty regionalne w szczególności łączące produkty roślinne ze zwierzęcymi (np. farsze),
  2. Potrawy regionalne – kategoria skierowana jest do restauracji zrzeszonych w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy ci, którzy przedstawią produkty spełniające warunki podanej wyżej definicji. Jeden producent może zgłosić jeden produkt w ramach danej grupy. Zgłoszenia można dokonać m.in. za pośrednictwem Biur Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Wypełniony formularz konkursowy należy złożyć w Biurze WIR do 3 sierpnia 2018 roku. Wzór formularza dostępny jest poniżej.

Finał Regionalny Konkursu odbędzie się 17 sierpnia 2018 roku w Gołuchowie na terenie Ośrodka Kultury Leśnej. Podczas finału uczestnicy Konkursu zaprezentują swoje produkty przed Komisją Konkursową. Finałowi towarzyszyć będzie również prezentacja produktów regionalnych i tradycyjnych zrzeszonych w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska z okazji 10-lecia istnienia Sieci.

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

Do pobrania:
- Formularz zgłoszeniowy
- Regulamin konkursu

Opracowanie: Katarzyna Strzyż
Źródło: AgroNews

Powrót