16-07-2018 r.

Poświęcenie sztandaru Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej


6 lipca w podtoruńskim Przysieku odbyła się uroczystość poświecenia sztandaru Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Uroczystość zorganizowano w ramach 100-lecia odzyskania niepodległości.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele izb rolniczych z całego kraju, w tym delegacja Wielkopolskiej Izby Rolniczej wraz z pocztem sztandarowym, w którego skład weszli delegaci Rady Powiatowej WIR w Gnieźnie Adam Kachniarz, Marek Drankiewicz i Stefan Wojtaszek.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny, rolnictwa oraz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, która celebrował diecezjalny duszpasterz rolników ks. kan. Zbigniew Gański. Przekazanie sztandaru oraz jego prezentacja miały miejsce pod siedzibą Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Z rąk rodziców chrzestnych sztandar odebrał Prezes KPIR Ryszard Kierzek. Po czym uczestnicy spotkania wysłuchali referatu dr. Pawła Politowskiego zawierającego rys dziejowy dotyczący wkładu włościan i chłopstwa w walkę narodowowyzwoleńczą.

Następnie głos zabrali goście uroczystości. Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski wspólnie z obecnymi przedstawicielami wojewódzkich izb rolniczych (Dolnośląskiej, Śląskiej, Małopolskiej, Mazowieckiej, Podlaskiej oraz Warmińsko-Mazurskiej) złożył życzenia i gratulacje oraz wręczył pamiątkową statuetkę Siewcy Wielkopolskiego, będącą pomniejszoną repliką pomnika Siewcy znajdującego się przed gmachem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W swoim wystąpieniu Prezes WIR nawiązał do wspólnej tradycji i historii Wielkopolskiej oraz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, które są najstarszymi w kraju i funkcjonowały przez 50 lat razem jako Wielkopolska Izba Rolnicza (od 1896 roku do 1946, kiedy to nastąpiła likwidacja izb rolniczych przez władze komunistyczne i przejęcie majątku przez samopomoc chłopską).

Życzenia i gratulacje złożyli również Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz przedstawiciele instytucji okołorolniczych, organizacji związanych z rolnictwem i samorządów gminnych.

Opracowanie: Katarzyna Strzyż
Foto: Paweł Prus

Powrót