16-07-2018 r.

Wielkopolski Rolnik Roku 2018 – wizytacje gospodarstw


W najbliższych tygodniach odbędą się wizytacje gospodarstw zgłoszonych do tegorocznej, osiemnastej już edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Siewca

W tym roku o prestiżowy tytuł Wielkopolski Rolnik Roku 2018 ubiegać się będzie 35 rolników z 19 powiatów. Najwięcej, bo aż siedmiu zgłoszono z powiatu pilskiego, czterech z powiatu konińskiego, trzech reprezentantów ma natomiast powiat ostrowski. Tegoroczni kandydaci reprezentują szeroki wachlarz kierunków rolniczych: roślinny i zwierzęcy (bydło mleczne i opasowe, trzoda chlewna) warzywnictwo, sadownictwo, kwiaciarstwo, pszczelarstwo, hodowla koni, ryb, danieli, grzybów.

Uczestników konkursu oceniać będzie Kapituła w skład, której wchodzą m.in. profesorowie, rolnicy i przedstawiciele konwentu starostów. Z ramienia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w pracach Kapituły uczestniczy Prezes Piotr Walkowski, który wspólnie z Przewodniczącym Kapituły, profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Grzegorzem Skrzypczakiem wizytować będzie pięć gospodarstw usytułowanych w subregionie leszczyńskim.

Wizytacje w gospodarstwach pozwolą wyłonić kandydatów, którzy przejadą do kolejnego etapu konkursu i jesienią zostaną poddani kolejnej wizytacji przez Członków Kapituły Konkursu. Dopiero po drugiej wizytacji Kapituła wskaże 20 nominowanych a spośród nich 10 laureatów konkursu. Ostateczne rozstrzygnięcia tegorocznej edycji poznamy dopiero wiosną przyszłego roku na uroczystej gali.

Celem konkursu Wielkopolski Rolnik Roku jest wyłonienie najbardziej przedsiębiorczych rolników oraz promocja wielkopolskiego rolnictwa. Oceniający zwracają uwagę na organizacje gospodarstw, osiągany efekt ekonomiczny, perspektywy rozwoju, a także infrastrukturę, wyposażenie i estetykę gospodarstw. Laureaci Konkursu otrzymają tytuł Wielkopolski Rolnik Roku 2018 oraz statuetkę Siewcy i nagrodę pieniężną.

Opracowanie: Katarzyna Strzyż

Powrót