20-07-2018 r.

ASF – walka nabiera rozpędu?

„Mam nadzieję, że myśliwi kierują się poczuciem misji i obowiązku, który na nich spoczywa” – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski podczas konferencji, która odbyła się w Państwowym Instytucie Weterynarii – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ministerstwo środowiska podczas sejmowej komisji rolnictwa, do końca czerwca w całym kraju myśliwi pozyskali prawie 70 tys. dzików, w samej Wielkopolsce prawie 8 tys. Z jednej strony myśliwych oskarża się o zbyt mały odstrzał dzików, z drugiej strony padają zarzuty o niedostateczne wypełnianie obowiązków związanych z bioasekuracją. W związku z powyższym w ministerstwie środowiska trwają prace nad rozporządzeniem, którego zapisy wpłyną na skuteczniejsze wykonywanie polowań, a więc wykonywanie ich za pomocą termowizji i celowników na terenie całego kraju, a nie tylko na terenie objętym dzisiaj wirusem. Wiceminister środowiska Małgorzata Golińska podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa zapowiedziała również objęcie całego kraju zakazem patroszenia w miejscu pozyskania dzika. Tusza powinna zostać przewieziona do chłodni, gdzie dokonane zostanie patroszenie, a patrochy powinny być przechowywane oddzielnie od tusz. W ministerstwie środowiska trwają również prace nad wydłużeniem okresu polować zbiorowych na dziki (obecnie do końca 31 stycznia), a także nad wprowadzeniem zakazu przewożenia ustrzelonych dzików na otwartych przyczepach.

W posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa uczestniczył również Paweł Niemczuk Główny Lekarz Weterynarii, który poinformował o działaniach Inspekcji Weterynaryjnej i ministerstwa rolnictwa z monitoringiem ASF. Zgodnie z przekazanymi przez Głównego Lekarza Weterynarii informacjami, badane są wszystkie padłe odstrzelone dziki, a wirus ASF jest zwalczany na bieżąco poprzez likwidację ognisk tej choroby. Paweł Niemczyk przekazał, iż przeprowadzono w strefach zagrożonych ponad 14,4 tys. kontroli pod kątem spełniania bioasekuracji, które zakończyły się wydaniem blisko 2 tys. decyzji nakazujących ubój lub zabicie świń. Poza tymi strefami przeprowadzono kontrolę 8,3 tys. gospodarstw, w których stwierdzono ponad 1,4 tys. uchybień, a 41 gospodarstw otrzymało decyzję o zakazie chowu świń.

Kolejny aspekt poruszony w wypowiedzi Głównego Lekarza Weterynarii dotyczył zbierania i szukania padłych dzików. Niestety ze względu na to, iż chore zwierzęta chowają się, a w obecnych warunkach zwłoki rozkładają się szybko, odnajdywane jest 10% padłych dzików. Wiceminister środowiska Małgorzata Golińska poinformowała, że w poszukiwaniu padłych dzików biorą udział pracownicy Lasów Państwowych, myśliwi oraz żołnierze. „Do końca maja 2018 r. znaleziono 1200 dzików z czego u ponad 470 sztuk stwierdzono ASF. Wszystkie znalezione padłe dziki zostały zutylizowane na koszt Lasów Państwowych” – mówiła wiceminister Glińska.

Obecnie Inspekcja Weterynaryjna posiada 561 chłodni, dodatkowe chłodnie zakupi Polski Związek Łowiecki, w związku z powyższym zdaniem Pawła Niemczuka ilość ta jest wystarczająca. Zgodnie z zapowiedziami zwiększona zostanie liczba laboratoriów badających próbki pod kątem ASF. Od końca maja badania przeprowadzane są w Zduńskiej Woli. Kolejne ośrodki wyznaczono w Krośnie, Siedlcach, Katowicach, Poznaniu i Gdańsku.

Opracowanie: Barbara Idczak
Źródło: www.farmer.pl i www.topagrar.pl

Powrót