20-07-2018 r.

Rząd przedstawił „Plan dla wsi”

Podczas spotkania w Głogowie k. Torunia premier Mateusz Morawiecki wspólnie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim, przedstawił założenia „Planu dla wsi”. Znalazły się tam między innymi tematy, na które samorząd rolniczy wielokrotnie zwracał uwagę.


 1. Większe dofinasowanie do paliwa rolniczego
  W celu zmniejszenia kosztów w gospodarstwach rolnych, zwiększone zostanie wsparcie finansowe do zakupu paliwa rolniczego zużywanego przy uprawie pól i hodowli bydła.
 2. Utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego
  Dla stabilizacji rynków rolnych utworzony zostanie Narodowy Holding Spożywczy, który będzie alternatywą dla firm przejętych w ramach prywatyzacji na początku okresu transformacji. Zapewniony zostanie organizacyjny i właścicielski udział rolników-producentów rolnych w firmach Holdingu.
 3. Większa sprzedaż bezpośrednia i rolniczy handel detaliczny
  Zapewnienie rolnikom, szczególnie z mniejszych gospodarstw, bezpośredniego udziału w rynku konsumenckim poprzez rozszerzenie sprzedaży detalicznej i rolniczego handlu detalicznego.
 4. Zdrowa polska żywność
  Zwiększona zostanie pomoc w rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości, szczególnie ekologicznej, tradycyjnej i regionalnej, która ma stać się rozpoznawalnym znakiem polskiego rolnictwa. Wprowadzone zostanie oznakowanie produktów wolnych od GMO.
 5. Wsparcie rolnictwa na terenach górskich
  W celu lepszego wykorzystania użytków zielonych nastąpi wsparcie hodowli bydła mięsnego, kóz i owiec. Dla terenów górskich wdrożona zostanie specjalna polityka.
 6. Przeciw suszy
  Przeciwdziałając suszy i innym zmianom klimatycznym wdrożony zostanie program poprawy żyzności gleb, w tym wapnowania, oraz zwiększona zostanie retencja wód wraz z wprowadzeniem systemu nawodnień w rolnictwie.
 7. Polskie pasze
  W celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego Polski oraz wsparcia ochrony gleb, białko paszowe z zagranicy będzie sukcesywnie zastępowane białkiem z produkcji krajowej.
 8. Rolnictwo dla ekologii
  Podjęte zostaną działania mające na celu wsparcie wykorzystania surowców rolniczych w przemyśle oraz nastąpi rozwinięcie odnawialnych źródeł energii (OZE) w rolnictwie, które są przyjazne środowisku i akceptowane społecznie.

Opracowanie: Paweł Dopierała
Źródło: MRiRW

Powrót