16-08-2018 r.

Wsparcie dla poprawy warunków zoohigienicznych w chowie świń


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o możliwości uzyskania wsparcia przez gospodarstwa rolne utrzymujące świnie, w postaci refundacji 75 % wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są te zwierzęta przed dostępem zwierząt domowych. Udzielone wsparcie będzie miało charakter pomocy de minimis.

Wnioski będzie można składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 27 sierpnia do 14 września 2018 roku. Formularz wniosku będzie dostępny na internetowej stronie ARiMR. Załącznikami do wniosku będą dowody poniesionych wydatków, oświadczenie o liczbie posiadanych świń oraz udokumentowanie otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie.

Szczegółowe informacje opublikowane są na internetowej stronie ministerstwa rolnictwa.

Opracowanie: Kornel Pabiszczak

Powrót