31-08-2018 r.


Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami


Wielkopolska Izba Rolnicza realizuje projekt pn. „Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Projekt ma na celu przeszkolenie rolników w zakresie nowych przepisów dotyczących zarzadzania wodami i ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Partnerami projektu są: Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Poznaniu, Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Ponadto w realizację projektu włączyli się również Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

W ramach projektu zorganizowanych zostanie 20 spotkań informacyjno-szkoleniowych o zasięgu powiatowym. W każdym spotkaniu zakładamy udział około 50 osób, co w sumie daje 1.000 osób w skali całego województwa Wielkopolskiego. Spotkania odbywać się będą od początku września do połowy października br. Szczegółowy harmonogram można pobrać poniżej.

Spotkania kierowane są przede wszystkim do rolników; dodatkowo do udziału w spotkaniach zaprosiliśmy również przedstawicieli lokalnych samorządów, sołtysów, przedstawicieli instytucji działających w zakresie szeroko pojętego gospodarowania wodami, przedstawicieli spółek wodnych oraz firm sektora prywatnego związanych z tematyką spotkań. Program spotkań koncentrować się będzie wokół zagadnień związanych z rolniczym wykorzystywaniem wód i ochroną wód przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z gospodarstw rolnych oraz zmian w zarządzaniu gospodarką wodną wprowadzonych nową ustawą Prawo wodne.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach!

Do pobrania:
Zaproszenie
Harmonogram spotkań

Powrót