03-09-2018 r.

Prawo łowieckie w aspekcie społecznym, środowiskowym,
rolniczym i ekonomicznym


Wielkopolska Izba Rolnicza realizuje projekt pn. „Prawo łowieckie w aspekcie społecznym, środowiskowym, rolniczym i ekonomicznym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Projekt ma na celu przedstawienie tematyki związanej z ochroną i wzmacnianiem ekosystemów rolnych i leśnych pod kątem nawiązania współpracy i wymiany poglądów poszczególnych beneficjentów konferencji – sektora publicznego, prywatnego oraz pozarządowego, a także rozpropagowania aktualnej wiedzy na temat prawa łowieckiego Partnerami projektu są: Polski Związek Łowicki, Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Poznaniu, Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego. Ponadto w realizację projektu włączyli się również Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu oraz Pile, a także Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

W ramach projektu zorganizowanych zostanie 6 konferencji o zasięgu regionalnym. W każdym spotkaniu zakładamy udział około 100-150 osób, co w sumie daje 650 osób w skali całego województwa Wielkopolskiego. Spotkania odbywać się będą od początku września do połowy października br. Szczegółowy harmonogram wraz zaproszeniem można pobrać poniżej.

Spotkania kierowane są do rolników, myśliwych, dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, przedstawicieli ośrodka doradztwa rolniczego, urzędów miast i gmin, starostw, przedstawicieli Lasów Państwowych, a także organizacji ekologicznych. Planowane jest również zaproszenie firm z sektora prywatnego. rolników; Dodatkowo do udziału w spotkaniach zaprosiliśmy również przedstawicieli firm sektora prywatnego związanych z tematyką spotkań.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach!

Do pobrania:
Zaproszenie i harmonogram

Powrót