05-09-2018 r.

Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie


W dniach 1-2 września 2018 r. odbywały się Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie, w których uczestniczyli rolnicy z całej Polski. Wśród nich delegacja z powiatu Grodziskiego wraz z Honorowym Prezesem Józefem Waligórą oraz Jolantą Nawrocką członkiem zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

1 września uczestnicy wzięli udział w konferencji prowadzonej przez dr Katarzynę Bańkowską z Instytutu Rozwoju Wsi PAN pt. ”Wieś spokojna, wieś radosna – wyzwania współczesności”. Na zakończenie dnia wzięli udział w Apelu Jasnogórskim, który od 65 lat jest sprawowany na Jasnej Górze codziennie o godzinie 21:00.

W niedzielę 2 września poczet sztandarowy Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz reprezentanci powiatu grodziskiego uczestniczyli w uroczystej sumie z błogosławieństwem wieńców żniwnych pod przewodnictwem metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego. Przed uroczystą Mszą Świętą swoje przemówienia wygłosili: Prezes Krajowych Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz oraz przewodnicząca NSZZ Rolników Indywidualnych „SOLIDARNOŚĆ” Teresa Hałas. Podczas sumy wyrazy wdzięczności i uznania za ciężą pracę i trud rolników wyraził Prezydent RP Andrzej Duda, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Dla delegacji powiatu grodziskiego uczestnictwo w dożynkach było wyróżnieniem, ponieważ złożyli dary na Ołtarzu Pańskim.

Delegację Wielkopolskiej Izby Rolniczej na dożynkach stanowili: Mirosław Sanok, Małgorzata Sanok, Magdalena Moskaluk, Andrzej Moszyński, Małgorzata Moszyńska, Adam Matysiak i Błażej Fajfer.

Weronika Sanok

Powrót