10-09-2018 r.

Wielkopolskie Święto Soi


Prezentacja poletek demonstracyjnych z uprawą soi, pokazy prac polowych oraz prelekcje dotyczące technologii uprawy soi to tylko cześć programu Wielkopolskiego Święta Soi zorganizowanego wspólnie przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, Firmę SOYAFOODS oraz gospodarstwo Pan Jana Chlasty. Impreza odbyła się 7 września w Nowych Skalmierzycach (powiat ostrowski).

Organizatorzy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników zainteresowanych uprawą soi NON GMO, zorganizowali plenerowa konferencję wzbogaconą o zajęcia praktyczne dotyczące uprawy soi. Całość odbyła się w gospodarstwie Pana Jan Chlasty - Delegata Wielkopolskiej Izby Rolniczej z gminy Nowe Skalmierzyce, w którym na poletkach demonstracyjnych o łącznej powierzchni ok 1 ha wysianych zostało sześć odmian soi. Pan Jan Chlasta sporządził pełną dokumentacje dotyczącą prac technologicznych oraz poszczególnych faz rozwoju roślin. Swoimi obserwacjami podzielił się z uczestnikami spotkania.

W Wielkopolskim Święcie Soi wzięło udział blisko 200 osób w tym: rolnicy, uczniowie szkół rolniczych z Przygodzic, Marszewa, Koźmina Wielkopolskiego oraz Liskowa, a także przedstawiciele Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Państwowej Inspekcji Pracy, samorządowcy i posłowie. W wydarzeniu uczestniczyły również firmy działające w branżach związanych z uprawą soi. Gospodarzami konferencji byli Adam Sitarz - Prezes SOYAFOODS, Piotr Walkowski - Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Jan Chlasta.

Prezes WIR Piotr Walkowski omówił założenia rządowego programu rozwoju uprawy soi niemodyfikowanej genetycznie w naszym kraju i przekazał informacje dotyczące działań niezbędnych do zrealizowania tego celu. Pan Jan Chlasta omówił prace i zabiegi agrotechniczne, które wykonywał na demonstracyjnych plantacjach soi od momentu zasiewu do zbioru. Co warto podkreślić, na całości uprawy nie stosowano środków ochrony roślin, a jedynie pielęgnacje mechaniczną. W trakcie części praktycznej Pan Jan zademonstrował zabiegi agrotechniczne, jakie wykonywał na poletkach przy użyciu sprzętu, który posiada w gospodarstwie. Pokazy prac zakończył zbioru soi kombajnem. Każda odmiana została oddzielnie skoszona, plon zważono i zbadano laboratoryjnie pod względem zawartości białka. Uprawa sześciu odmian soi dała średnią wydajność 28,7 q/ha przy zawartości 38-41% białka.

Prace, które wykonywane zostały na poletkach demonstracyjnych oraz całość konferencji została sfilmowana i po obróbce zostanie udostępniona jako materiał informacyjno-szkoleniowy dotyczący uprawy soi.

Wielkopolska Izba Rolnicza dziękuję wszystkim uczestnikom i wystawcom Wielkopolskiego Święta Soi. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Jana Chlasty oraz Zarządu Soyafoods za zagarażowanie w organizację tego wydarzenia.

Katarzyna Strzyż

Zobacz także: Podziękowanie Prezesa WIR dla Jana Chlasty

Powrót