11-09-2018 r.

Posiedzenia Kapituły Wielkopolskiego Rolnika Roku


Osiemnasta edycja Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku wkracza w decydujący etap. 10 września miało miejsce posiedzenie Kapituły Konkursu, podczas którego dokonano podsumowania pierwszego etapu wizytacji i wyłoniono 29 gospodarstw, które członkowie Kapituły odwiedzą jeszcze raz.

To właśnie te 29 gospodarstw ma szanse na prestiżowy tytuł Wielkopolski Rolnik Roku 2018. Najwięcej, bo aż cztery z pośród nich znajdują się w powiecie pilskim, po trzy w powiatach ostrowskim i konińskim. Po dwóch reprezentantów na tym etapie konkursu mają powiaty kaliski, jarociński, rawicki i kępiński, a po jednym gospodarstwie szamotulski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, kolski, wągrowiecki ostrzeszowski, słupecki i grodziski, gnieźnieński oraz gostyński. Zgodnie z przyjętym przez Kapitułę harmonogramem, drugi etap wizytacji ma się zakończyć pod koniec września. Po drugim etapie wizytacji Kapituła Konkursu wyłoni 20 nominowanych oraz 10 laureatów tegorocznej edycji. Ostateczne rozstrzygnięcia tegorocznej edycji poznamy dopiero wiosną przyszłego roku na uroczystej gali.

Konkurs Wielkopolski Rolnik Roku organizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Uczestników konkursu ocenia Kapituła w skład, której wchodzą m.in. profesorowie, rolnicy i przedstawiciele konwentu starostów. Z ramienia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w pracach Kapituły uczestniczy Prezes Piotr Walkowski.

Celem konkursu Wielkopolski Rolnik Roku jest wyłonienie najbardziej przedsiębiorczych rolników oraz promocja wielkopolskiego rolnictwa. Oceniający zwracają uwagę na organizacje gospodarstw, osiągany efekt ekonomiczny, perspektywy rozwoju, a także infrastrukturę, wyposażenie i estetykę gospodarstw. Laureaci Konkursu otrzymają tytuł Wielkopolski Rolnik Roku 2018 oraz statuetkę Siewcy i nagrodę pieniężną.

Katarzyna Strzyż

Powrót