13-09-2018 r.

Zmiana zasad dotycząca identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich


Z dniem 11 września weszły zmiany przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1642).

Zmiany w zasadach identyfikacji i rejestracji trzody chlewnej są następujące:

Posiadacze bydła, owiec i kóz muszą zwrócić uwagę na to, że:

Pośrednicy, organizatorzy targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt muszą zwrócić uwagę na to, że:

Wraz z nowymi zmianami zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt ARiMR uruchomiła nowy Portal IRZplus. Jest to platforma przeznaczona dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania przez Internet zgłoszeń dotyczących zdarzeń zwierzęcych.

Nowy program umożliwia:

Maria Deresińska
Źródło: http://www.arimr.gov.pl

Powrót