24-09-2018 r.

Inno4Grass – czwarte spotkanie partnerów projektu


W dniach 17-19 września 2018 roku w siedzibie APCA i INRA w Paryżu odbyło się czwarte spotkanie personelu projektowego Inno4Grass - „Wspólna przestrzeń innowacyjna dla zrównoważonego gospodarowania na użytkach zielonych w Europie”. Celem spotkania było zapoznanie konsorcjum z postępem prac w projekcie, wykonanych przez poszczególnych partnerów Inno4Grass oraz omówienie i zatwierdzenie planu pracy na kolejne sześć miesięcy realizacji projektu.

Inno4Grass obejmuje 6 pakietów roboczych w ramach których aktualnie realizowane są: sylabus dla młodych rolników i doradców rolniczych na temat użytków zielonych, innowacji oraz jakości mleka i produktów mleczarskich wytworzonych na bazie trawy, filmy video, broszury informacyjne, System Zarządzania Informacją (IMS), grupy dyskusyjne online, drzwi otwarte, spotkania Nauka i Praktyka w gospodarstwach rolnych, kursy szkoleniowe, międzynarodowe programy wymiany oraz konkurs Inno4Grass Award.

Zapraszamy do aktywnego włączenia się w projekt Inno4Grass. Znaleźć nas można poprzez stronę internetową projektu www.inno4grass.eu, za pośrednictwem mediów społecznościowych Facebook i Twitter oraz poprzez Encyklopedię pratensis online www.encyclopediapratensis.eu.

Projekt został sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Ramowego Badań i Innowacji Horyzont 2020
zgodnie z umową nr 727368M


Anna Czerwińska
Foto: Copyright ©Centre for Grassland

Powrót