27-09-2018 r.

Przedłużono nabór wniosków o pomoc klęskową


Jest to dobra wiadomość dla tych rolników, którym monitoring suszy dopiero teraz pozwala na oszacowanie strat w kukurydzy, czy burakach cukrowych lub też nie otrzymali jeszcze protokołów z urzędów wojewódzkich. Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnioski poszkodowanych, w uprawach których wystąpiło ponad 70% strat, jak i w przedziale 30-70% strat, będzie można składać w Biurach Powiatowych ARiMR do 31 października br.

Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, w przypadku szkód powstałych w uprawach rolnych wynoszących co najmniej 70 % danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy oraz 500 zł do 1 ha powierzchni upraw, w przypadku szkód powstałych w uprawach rolnych wynoszących co najmniej 30 % danej uprawy i mniej niż 70 % danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy. Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.

Jeżeli rolnik do dnia wystąpienia szkody nie wypełnił obowiązku ubezpieczenia 50% upraw, pomoc zostanie pomniejszona o połowę. Wg Monitoringu Suszy Rolniczej w roku 2018 klęska ta pojawiła się 1 kwietnia i tę datę komisje najczęściej wpisywały do protokołów. Tymczasem do tego dnia nie wszystkim udało się zakończyć siewy roślin jarych. Jeżeli nie zostaną skorygowane przepisy, to praktycznie pełną stawką pomocy zostaną objęte tylko ubezpieczone przed 1 kwietnia uprawy ozime. Samorząd rolniczy już podjął interwencję w tej sprawie

Zwracamy także uwagę na pokutujące wśród rolników przeświadczenie, że jeżeli straty klęskowe całego gospodarstwa, a więc uwzględniające także produkcję zwierzęcą, nie przekroczą 30%, to nie przysługuje żadna pomoc. Ta 30% granica określa jedynie, czy udzielone wsparcie zostanie zakwalifikowane do limitowanej pomocy de minimis, czy też będzie to pomoc poza te formułą. Należy także podkreślić, że obowiązujące w roku bieżącym przepisy pozwalają na określenie strat całego gospodarstwa wyłącznie w odniesieniu do produkcji roślinnej, ale uwaga – na wniosek rolnika. Z tego względu należy pamiętać, by w części IX wniosku zaznaczyć pole „w produkcji roślinnej”. Nowego przeliczenia obniżenia dochodu gospodarstwa dokona ARiMR. Jeżeli rolnik na jednym wniosku występuje o pomoc zarówno dla szkód ponad 70%, jak i z przedziału 30-70%, pole to pojawia się we wniosku dwukrotnie.


Szczegółowe informacje na temat pomocy dostępnej dla poszkodowanych przez tegoroczną suszę znajdują się na internetowej stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Stamtąd można także pobrać wnioski do wypełnienia komputerowego lub ręcznego, załączniki do wniosku oraz szczegółową instrukcję wypełniania tych druków.

Kornel Pabiszczak

Powrót