04-10-2018 r.

Łagodniejsze warunki dotyczące międzyplonów w ramach zazielenienia


W dniu wczorajszym weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów.


Według nowych przepisów w 2018 roku za obszary proekologiczne na obszarze poszkodowanym z powodu tegorocznej suszy uznaje się również obszary międzyplonu:

Za obszar poszkodowany w wyniku suszy w 2018 roku uznaje się przy tym terytorium całego kraju.

Beata Górecka

Powrót