18-10-2018 r.

Czyste powietrze


Z dniem 19 września bieżącego roku został uruchomiony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska program „Czyste powietrze”. Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie/uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Dotację można uzyskać na modernizację źródeł ciepła na paliwa stałe nie spełniające wymagań programu na źródła ciepła spełniające wymagania programu: kotły na paliwa stałe, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody.


O ile duże emitory zanieczyszczeń w postaci dużych zakładów zostały zlokalizowane i już mają wdrożone technologie minimalizujące zanieczyszczenie powietrza, to jest problem z małymi rozproszonymi emitentami na dużych obszarach – mówiła Pani Prezes J. Ratajczak. Właśnie dla takich beneficjentów jest kierowany ten program.

Program został tak pomyślany, że dotację można uzyskać również na elementy dodatkowe takie jak: docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, kolektory słoneczne czy mikroinstalacje fotowoltaiczne.

O tym konferencji zwołanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu mówiła pani Prezes Jolanta Ratajczak. Program został tak pomyślany aby mogli z niego skorzystać również takie osoby, których dochody na osobę nie są zbyt wysokie. Maksymalna kwota dotacji do kosztów kwalifikowanych wynosi aż 90%. Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych do, której dotacja może zostać udzielona, nie może przekroczyć 53 tys. zł. Ogólna kwota na ten cel wynosi 103 mld złotych, a ilość domów jednorodzinnych, dla których zostało przewidziane dofinansowanie oceniono na 4 mln.

Pełna termomodernizacja domu może zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło nawet o 50% - zapewniał obecny na konferencji Maciej Lum – Koordynator Zespołu Doradców energetycznych WFOŚiGW w Poznaniu.

Wnioski można składać elektronicznie, lub w formie papierowej. Zgodnie z zapewnieniem pani Prezes Jolanty Ratajczak Fundusz jest w stanie pomóc bezpłatnie w wypełnieniu i złożeniu wniosku każdemu beneficjentowi, który się zwróci o taką pomoc. Jednocześnie Fundusz przestrzega przez podmiotami, które oferują taką pomoc odpłatnie oraz wyraźnie wskazuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie współpracuje z żadnymi podmiotami wykonawczymi w zakresie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, jak również nie rekomenduje żadnej współpracy ani też żadnych urządzeń, usług itp. w ramach w/w Programu.

Do dnia 18 października w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu złożonych zostało ok. 400 wniosków na prawie 12 mln zł – poinformowała Aleksandra Turkowska – Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu. Natomiast pan Waldemar Kołaski – Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zwrócił uwagę, że świadomość społeczeństwa co do ograniczenia zanieczyszczania sadowiska w tym powietrza jest coraz większa, ale nie zawsze możliwa do zrealizowania z uwagi np. na ubóstwo energetyczne.

Więcej szczegółów pod adresem: http://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/

Marta Ceglarek

Powrót