05-11-2018 r.

Nabór wniosków na inwestycje chroniące gospodarstwa
przed ASF lub powodzią


Od 5 listopada do 4 grudnia br. w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o uzyskanie pomocy przy inwestycjach, związanych z bioasekuracją w gospodarstwach mających chronić przed Afrykańskim Pomorem Świń lub powodzią.

Na inwestycje chroniące przed rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru można uzyskać maksymalnie 100 tys. zł, przy czym wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk trzody chlewnej.

Pomoc przyznawana jest na operację polegającą na: wykonaniu ogrodzenia chlewni, wyposażeniu gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji, w szczególności takie jak brama, kurtyna lub tunel, wykonaniu inwestycji umożliwiającej utrzymywanie świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach (mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne) oraz na utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej funkcjonalnie związanej z chlewnią.

Drugą grupą docelową tego naboru są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Maksymalna kwota pomocy w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020 to 500 tys. zł na inwestycje w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez powódź. W tym przypadku limit dofinansowania wynosi także 80 proc. kosztów kwalifikowalnych. Ważne jest, żeby spółka została utworzona do wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią lub melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych będących w posiadaniu członków spółki wodnej.

Maria Deresińska
Źródło: http://www.arimr.gov.pl

Powrót