19-11-2018 r.

XVI Pielgrzymka Myśliwych Okręgu Kaliskiego PZŁ
do Sanktuarium Świętego Józefa


11 listopada 2018 roku po raz szesnasty członkowie Polskiego Związku Łowieckiego z terenu Diecezji Kaliskiej odbyli pielgrzymkę do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.

Myśliwi, leśnicy oraz łowczy wraz ze swymi rodzinami, duszpasterzami i pocztami sztandarowymi uczestniczyli w mszy świętej, której przewodniczył Biskup senior Stanisław Napierała. W swojej homilii Biskup wskazał, że celem działalności myśliwych jest dobro przyrody. Poprzez odpowiedzialnie kierowanie rozwojem populacji dzikich zwierząt, jej ochronę przed grabieżą oraz dbanie o odpowiednią jej liczebność i zdrowie, myśliwi wypełniają zadania powierzone przez samego Stwórcę.

Pielgrzymkę zakończyła procesja pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie złożono kwiaty.

Druga część obchodów odbyła się w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu. Podczas uroczystego ślubowania wprowadzono do świata łowiectwa czterdziestu nowych członków PZŁ. Hubertus kaliski był także okazją do wręczenia medali i odznaczeń. Wśród wyróżnionych znalazł się prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, który otrzymał złotą Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa nadaną przez Główny Zarząd PZŁ.

W związku z tym, że uroczystości odbywały się w dniu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wspólnie odśpiewano hymn Polski. Po części oficjalnej odbyła się Biesiada Myśliwska.

Maria Deresińska
Fotografie: D. Ukleja

Powrót