07-12-2018 r.

Walne Zgromadzenie KRIR


W dniu 6-7 grudnia w Falentach pod Warszawą odbyło się Walne Zgromadzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych. Zaproszenie na spotkanie przyjął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Minister w swoim wystąpieniu podziękował Izbom za pomoc w zorganizowaniu Kongresu Rolnictwa Polskiego, który odbył się podczas Narodowej Wystawy Rolniczej w Poznaniu. Zwrócił uwagę na rolę Izb w zakresie konsolidacji środowiska rolniczego oraz przedstawił bieżące działania resortu w tym min. treść wystąpienia do Komisji Europejskiej w sprawie zmian w zakresie wydatkowania przez Polskę środków w ramach obecnej perspektywy finansowej. Polska proponuje zmiany polegające na zwiększeniu premii dla młodego rolnika do kwoty 150 tys. zł, do tej samej kwoty zwiększone mają zostać również środki, o jakie może ubiegać się gospodarstwo w ramach działania zróżnicowanie działalności. Ministerstwo proponuje także przesunięcia środków na działania dotyczące melioracji i budowy zbiorników retencyjnych. Minister przekazał również informację o zwiększeniu pomocy klęskowej z kwoty 1,5 mld zł do kwoty ponad 2,2 mld zł.

W części roboczej Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie (do pobrania poniżej) oraz budżet KRIR na 2019 rok w wysokości 2 509 760,04 zł. Walne podjęło również dyskusje w sprawie wyborów do Izb wojewódzkich. Zarząd KRIR zaproponował dzień 28 lipca 2019 roku jako termin wyborów, przedstawił projekt stosownej uchwały, która będzie procedowana w trakcie Walnego Zgromadzenia KRIR zaplanowanego na przełom stycznia i lutego.

Biuro WIR

Do pobrania:
Uchwała KRIR

Powrót