21-12-2018 r.

Nowe możliwości w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego


Od 1 stycznia 2019 wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD). Jest to dobra wiadomość dla rolników, którzy podjęli już ten rodzaj działalności, jak i zachęta dla rolników, którzy jeszcze nie zdecydowali się korzystać z tej formy zarabiania.

Ustawa, przede wszystkim poszerza wachlarz odbiorców. Do tej pory, byli to konsumenci finalni. Teraz rolnik w ramach RHD będzie mógł swoje produkty (soki, dżemy, marynaty, pieczywo, sery, wędliny) sprzedawać do sklepów, restauracji, stołówek i innych placówek o podobnym charakterze.

Kolejną wprowadzoną zmianą, która ma wpłynąć na wzrost liczby producentów rolnych uzyskujących dodatkowe przychody z przetwarzania domowym sposobem produktów rolnych jest zmiana podatkowa. Ustawodawca podwyższył kwotę przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 40.000 zł rocznie, a pozostałe przychody opodatkował 2% ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dodajmy, że dotyczy to przychodów ze sprzedaży produktów przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy, oraz produktów nieprzetworzonych.

Rolniczy Handel Detaliczny niesie ze sobą pewne ograniczenia i wymogi. Jednym z nich jest ograniczenie terytorialne. To znaczy, że rolnik może sprzedawać swoje produkty jedynie na obszarze województwa, w którym prowadzi produkcję żywności w ramach RHD. Może też sprzedać swoje produkty na terenie powiatów sąsiadujących z województwem, oraz w stolicach sąsiadujących województw. Zbywanie żywności będzie musiało zostać udokumentowane w sposób umożliwiający określenie ilości zbywanej żywności.

Rolnicy działający w ramach RHD nie mogą korzystać z usług pośredników. Targi, wystawy, festyny, kiermasze, które są organizowane w celu promocji zdrowia i pod warunkami wskazanymi w ustawie stanowią wyjątek, i tam rolnik może korzystać z pośredników.

Ostatnim obowiązkiem nałożonym na rolnika w ramach działalności RHD jest umieszczenie w miejscu zbywania żywności konsumentowi finalnemu, czytelnego i widocznego napisu „rolniczy handel detaliczny” wraz z danymi producenta.

Polska wieś ma olbrzymie możliwości nadawania kursu w temacie żywności i żywienia. Pielęgnowane od pokoleń tradycje i zwyczaje polskiej kuchni umożliwiają wypromowanie tego, co smaczne, zdrowe i trwałe. Każda próba legislacyjna, ułatwiająca wydobycie tego potencjału, który tkwi w polskiej wsi jest godna zabiegów na forum UE. Dlatego mamy nadzieję, że temat wprowadzania do obrotu w ramach RHD mięsa wieprzowego z uboju gospodarczego nadal stanowić będzie dla prawodawców temat walk i dyskusji na forum Unii Europejskiej.

Anna Jędraszczak


Powrót