10-01-2019 r.

Zwiększony limit zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego


1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2018, poz. 2247). Zgodnie z nią limit zużywanego oleju napędowego na 1 hektar upraw rolnych wzrósł z 86 do 100 litrów oraz wprowadzono limit zużycia oleju napędowego w wysokości 30 litrów do jednej dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) w przypadku prowadzenia przez rolnika hodowli bydła.

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku, do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

Producenci rolni posiadający bydło muszą wcześniej wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła. Wzór wniosku o wydanie tego zaświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Agencji.

Wniosek można także pobrać tutaj: Pobierz

Maria Deresińska
Źródło: www.arimr.gov.pl


Powrót