10-01-2019 r.

Nowe zasady określania obszarów ONW wywołują napięcia


W dniu 8 stycznia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie nt. wyznaczania tzw. obszarów ONW. Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania wymagały uaktualnienia uwzględniającego nie tylko wysokość nad poziomem morza i nachylenie stoku ale też rzeczywiste warunki, glebowe, klimatyczne, fizykochemiczne, położenie geograficzne, intensywność produkcji, gęstość zaludnienia. Podsekretarz Stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki stwierdził, że w tej aktualizacji obszarów ONW chodzi o rzeczywiste straty i rekompensaty na terenach o trudnych warunkach gospodarowania z punktu widzenia rolniczego.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele rolniczej społeczności mieli wiele zarzutów co do zasad wyznaczania tych obszarów. Przedstawiciele rolników z terenów Podlasia mówili, że nie otrzymali rekompensat za straty spowodowane przez suszę, bo zasiali kukurydze na V i VI klasie bonitacyjnej gleby – co wg. obowiązujących zasad było uprawą prowadzoną na własne ryzyko. A wg kryteriów wyznaczania obszarów ONW – tereny te nie kwalifikują się, bo na tym obszarze jest duża obsada bydła w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych co z kolei świadczy o dużej intensywności produkcji rolniczej na tym terenie. Rolnicy nie mogą się z tym pogodzić. Bo chcąc utrzymywać się rolnictwa szukali takiej produkcji, która na wspomnianym wyżej obszarze byłaby opłacalna. Jak już znaleźli odpowiedni kierunek i zainwestowali, to okazało się, że dążenie do rozwoju gospodarstw i intensywność produkcji pozbawia ich dodatkowego wsparcia z tytułu gospodarowania w trudnych warunkach.

Wg. nowych i bardziej szczegółowych kryteriów wyznaczania obszarów ONW, ogólnie w skali kraju wyniósł on więcej. Jednak niektóre województwa straciły takie jak warmińsko-mazurskie, mazowieckie czy właśnie Podlasie. Zgodnie z informacjami podanymi przez specjalistów z IUNG w Puławach w Wielkopolsce w sumie obszar ONW powiększy o ok. 17%, z czego typ nizinny II o 11,28 %.

Marta Ceglarek

Zobacz także: Informacja o nowej delimitacji ONW

Powrót