22-01-2019 r.

Konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich


Od 4 do 18 lutego br. można składać wnioski o wybór operacji w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Operacje te będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019.

Wnioski o wybór operacji należy składać do:

  1. Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oddział w Warszawie – w przypadku operacji realizowanych na poziomie krajowym,
  2. urzędów marszałkowskich – w przypadku operacji realizowanych na poziomie województwa,
  3. wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego – w przypadku operacji realizowanych na poziomie województwa w zakresie działania nr 5.

Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny mieści się w zakresie jednego z następujących działań określonych w Planie działania KSOW na lata 2014–2020:

Limit środków przewidzianych w ramach konkursu na realizację operacji w 2019 r. dla partnerów KSOW składających wnioski o wybór operacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wynosi 663 tys. zł.

21 stycznia odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie Wielkopolskim. Z ramienia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w pracach Grupy uczestniczy Prezes Piotr Walkowski. W trakcie spotkania podsumowano konkurs dla partnerów KSOW w 2018 roku oraz przedstawiono ogólne założenia dotyczące tegorocznego naboru.

30 stycznia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbędzie się szkolenie dla partnerów KSOW dotyczące założeń tegorocznego konkursu. Informacje dotyczące możliwości zgłoszenia się do udziału w szkoleniu znajdują się na stronie internetowej KSOW Wielkopolska (http://wielkopolskie.ksow.pl/).

W ubiegłym roku w ramach operacji realizowanych z dofinansowaniem z KSOW Wielkopolska Izba Rolnicza organizował trzy przedsięwzięcia:

Więcej informacji na temat zrealizowanych operacji znaleźć można w zakładce „Operacje realizowane przy wsparciu z KSOW”.

Katarzyna Strzyż


Powrót