28-01-2019 r.

Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę
zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego
oraz polonizacji samorządu rolniczego


25 stycznia 2019 r. w Auli Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu odbyły się uroczystości mające na celu upamiętnienie wydarzeń sprzed 100 lat związanych z Powstaniem Wielkopolskim oraz polonizacją samorządu rolniczego. Organizatorem wydarzenia była Wielkopolska Izba Rolnicza.

3 stycznia 1919 roku Naczelna Rada Ludowa wydała dekret o polonizacji dotychczasowych pruskich instytucji życia publicznego. Stojący na czele resortu wielkopolskiego rolnictwa dr Aleksander hr. Szembek w dniu 20 stycznia przekazał zarządzanie pruskiej Poznańskiej Izby Rolniczej w Zarząd Komisaryczny Janowi Chłapowskiemu. 2 lipca dr Aleksander hr. Szembek przejął Zarząd nad Izbą Rolniczą i rozpoczął organizację jej struktur.

Uroczystości odwołujące się do tych wydarzeń rozpoczął koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej Polskiego Związku Łowieckiego pod dyrekcją Pana Mieczysława Leśniczaka.

Spotkanie otworzyli Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski oraz Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, którzy witając przybyłych na uroczystość gości nawiązywali do chlubnej historii samorządu rolniczego w Wielkopolsce.

Następnie goście uroczystości wysłuchali okolicznościowego wykładu pt. "Tradycje wielkopolskiego samorządu rolniczego" przygotowanego przez prof. dr hab. Roberta Kmieciaka z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uroczystość była okazją do wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla osób zasłużonych dla wielkopolskiego samorządu rolniczego. Na wniosek Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego nadała to zaszczytne odznaczenie Panu Janowi Chlaście Delegatowi Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie Ostrowskim. Pan Jan Chlasta w mijającym roku obchodził podwójny jubileusz: 80 rocznice urodzin oraz 65 lecie pracy w gospodarstwie, jest także najstarszym delegatem Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Rolników z Gminy Nowe Skalmierzyce reprezentuje w jej strukturach nieprzerwanie od 1996 roku, czyli od reaktywacji izb rolniczych. Odznaczenie wręczyli Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski w asyście Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosława Maciejewskiego oraz Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego.

Dr Aleksander hr. Szembek, postać związana z powstaniem samorządu rolniczego w odrodzonej Polsce, jest patronem odznaczenia ustanowionego przez Wielkopolską Izbę Rolniczą o nazwie Medalion im. dr Aleksandra hr. Szembeka za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi wielkopolskiej.

Odznaczenie to podczas uroczystości wręczono delegatom WIR Markowi Drankiewiczowi, Leszkowi Dratwiakowi, Bogdanowi Flemingowi, Andrzejowi Greczce, Jackowi Hemmerlingowi, Adamowi Kachniarzowi, Jerzemu Kryszakowi, Andrzejowi Kubiakowi, Tadeuszowi Kwiatkowskiemu, Krzysztofowi Kwiatoniowi, Mieczysławowi Łuczakowi, Stefanowi Michalskiemu, Jolancie Nawrockiej, Zbigniewowi Perzowi, Sławomirowi Szulcowi, Włodzimierzowi Szychowiakowi oraz Andrzejowi Ściślewskiemu.

Medalion im. Aleksandra hr. Szembeka został przyznany również następującym pracownikom Wielkopolskiej Izby Rolniczej: Pawłowi Bydałkowi, Pawłowi Dopierale, Marii Galas, Wojciechowi Kazubskiemu, Michałowi Krotoszyńskiemu, Kornelowi Pabiszczakowi oraz Dyrektorowi Wielkopolskiej Izby Rolniczej Grzegorzowi Wysockiemu.

Odznaczenie to przyznano także inicjatorowi ustanowienia tego wyróżnienia oraz Przewodniczącemu Kapituły Piotrowi Walkowskiemu delegatowi Izby Rolniczej od 1996 roku, byłemu delegatowi do Krajowej Rady Izb Rolniczych z Kaliskiej Izby Rolniczej i od 2007 roku Prezesowi Wielkopolskiej Izby Rolniczej.Z okazji Jubileuszu Wielkopolska Izba Rolnicza wydała medal okolicznościowy. Na rewersie medalu widoczna jest podobizna dr Aleksandra hr. Szembeka, jednego z pierwszych Prezesów Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz logotyp Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Awers medalu zawiera symbol Orła Białego, który w trakcie Powstania Wielkopolskiego stanowił godło umieszczane na sztandarach powstańczych. Okolicznościowym medalionem 100. polonizacji samorządu rolniczego uhonorowani zostali goście uroczystości: posłowie, przedstawiciele samorządu Województwa Wielkopolskiego, Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz izb rolniczych z ościennych województw a także przedstawiciele instytucji i organizacji działających w otoczeniu rolnictwa.


Medal otrzymały również wszystkie Rady Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Kolejnym punktem spotkania było uroczyste podpisanie umowy o współpracę pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW a Wielkopolską Izbą Rolniczą. Podpisy na umowie złożyli: Ewa Stachura –Kruszewska Prezes Zarządu Towarzystwa oraz w imieniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej Prezes Piotr Walkowski i Członek Zarządu Zbigniew Stajkowski. Aktowi temu asystował Honorowy Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Józef Waligóra, za prezesury którego Wielkopolska Izba Rolnicza nawiązała współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.

Uroczystość była także okazją do podsumowania konkursu kulinarnego pn. „Wielkopolska miodem i mlekiem płynąca – kulinaria patriotyczne”. Wyniki konkursu przedstawił Sekretarz Kapituły Konkursu, Członek Polskiej Akademii Samku Witold Wróbel.

Laureatami konkursu zostali: Grupa dla Rybna Wielkiego, Restauracja P jak Pyszne, KGW Michalcza, Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Wielichowie, Stowarzyszenie K.L.A.R. Kawcze Lokalnie Aktywnie Razem, Sołectwo Wtórek oraz Polski Związek Łowiecki. Wyróżnienie specjalne przyznano Kołu Gospodyń Wiejskich Orchowo. Wyróżnienia otrzymali także KGW Budy, KGW Zdziętawy, KGW Wyki, KGW Chełmce. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć w zakładce KONKURSY.

Podsumowując uroczystość Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski wspomniał czterech zasłużonych Polaków, którzy tworzyli podwaliny Wielkopolskiej Izby Rolniczej byli to: dr Aleksander hr. Szembek jeden z pierwszych Prezesów Wielkopolskiej Izby Rolniczej, prof. Tadeusz Konopiński Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rolniczej, organizator I Krajowej Wystawy Rolniczej w 1929 roku na Targach Poznańskich, Michał Drzymała niezłomny chłop, symbol walki z germanizacją oraz Stanisław Mikołajczyk przedwojenny inspektor WIR, poseł a także Premier Rządu RP na Uchodźctwie. Róże w kolorach barw narodowych, które zdobiły scenę podczas uroczystości oraz znicze zostaną złożone na grobach tych zasłużonych dla wielkopolskiego samorządu rolniczego Polakach, a także na grobie zmarłego w grudniu ubiegłego roku Delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych z ramienia Wielkopolskiej Izby Rolniczej Andrzeja Frąckowiaka.

Uroczystość zakończył noworoczny toast oraz wspólna biesiada podczas, której konkursowe potrawy zaprezentowali laureaci konkursu „Wielkopolska miodem i mlekiem płynąca – kulinaria patriotyczne”. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa poświęcona Powstaniu Wielkopolskiemu. Przygotowane zostały także stoiska informacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska.

Katarzyna Strzyż


Powrót