29-01-2019 r.

XVI Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej


25 stycznia w Zespole Szkół Przyrodniczych na poznańskim Golęcinie odbyły się obrady Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Przewodniczącym obrad został Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, funkcję Sekretarza pełnił Członek Zarządu WIR Zbigniew Stajkowski.

Zgodnie z programem posiedzenia Członkowie Walnego Zgromadzenia zapoznali się z informacją o sposobie realizacji wniosków przyjętych przez ostatnie Walne Zgromadzenie oraz przyjęło sprawozdanie z pracy Zarządu WIR w okresie od 26 listopada 2018 r. do 5 stycznia 2019 r. Następnie przystąpiono do podejmowania uchwał. W związku ze śmiercią Członka Walnego Zgromadzenia, delegata KRIR i Przewodniczącego Rady Powiatowej WIR w Szamotułach Andrzeja Frąckowiaka, Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Po czym przeprowadzono wybory Delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych. W wyniku głosowania Delegatem do KRIR został Zbigniew Stajkowski. Następnie Delegaci Walnego Zgromadzenia w drodze uchwały wyrazili zgodę na członkostwo Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Związku Wzajemności Członkowskiej „Gospodarna Wielkopolska”, który zostanie utworzony w ramach Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Uchwała ta umożliwiła podpisanie stosownego porozumienia jeszcze tego samego dnia w trakcie uroczystości upamiętniających 100. rocznicę zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego oraz polonizacji samorządu rolniczego. W formie uchwały podjęte zostały również decyzje dotyczące przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z pracy w drugim półroczu 2018 roku oraz realizacji zadania grantowego wspólnie z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach działania Transfer wiedzy i działalność informacyjna, objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

W drugiej części obrad odbyła się debata na temat tragicznej sytuacji towarowych gospodarstw rolnych. W dyskusji oprócz Członków Walnego Zgromadzenia WIR uczestniczyli również Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, Ryszard Kierzek Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej a także przedstawiciele związków reprezentujących branżę trzody chlewnej oraz drobiu. Dyskusja przebiegała w bardzo ożywionej atmosferze. Delegaci WIR pytali Prezesa Szmulewicza o przyczyny odwołania zaplanowanego na 10 stycznia 2019 r. Zgromadzenia pod nazwą „W obronie interesów rolników”, które miało się odbyć przed Kancelarią Premiera. Argumenty przytoczone przez Prezesa Szmulewicza nie przekonały uczestników spotkania. Zdaniem wielkopolskich rolników pokojowa manifestacja była okazją do zwrócenia uwagi na dramatyczną sytuację w rolnictwie, zwłaszcza w branży trzody chlewnej i drobiu. Decyzja o jej odwołaniu negatywnie wpłynęła na wiarygodność izb rolniczych.

W ostatniej części obrad Walne Zgromadzenie przyjęło do realizacji następujące wnioski zgłoszone przez Rady Powiatowe WIR:

Opracowanie Biuro WIR


Powrót