29-01-2019 r.

Minister reaguje na interwencję WIR


W związku z wystąpieniem Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trudnych do zaakceptowania metod weryfikacji obsady roślin rzepaku stosowanych przez PZU SA na ubezpieczonych plantacjach, Zarząd WIR otrzymał do wiadomości pismo, jakie w tej sprawie wystosował resort rolnictwa do Prezesa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. Sprawę tę opisaliśmy na naszej stronie internetowej w dniu 14 stycznia w artykule „PZU eksperymentuje na rolnikach”.

Występujący z upoważnienia Ministra Podsekretarz Stanu Rafał Romanowski zwrócił się do PZU z prośbą „o pilne podjęcie działań mających na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i przekazanie informacji w tym zakresie”. Nadzieję na pomyślne rozwiązanie problemu daje stanowisko resortu, że przed podjęciem decyzji o nieuwzględnieniu zgłoszonej powierzchni upraw do ubezpieczenia PZU powinien jednak dokonać lustracji tej uprawy na miejscu.

Kornel Pabiszczak

Do pobrania: skan pisma


Powrót