30-01-2019 r.

Wystawa upamiętniająca Powstanie Wielkopolskie


Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku i trwało do 16 lutego 1919. To wydarzenie jest przykładem determinacji i patriotyzmu Wielkopolan. Dzięki zwycięskiemu Powstaniu Wielkopolska po ponad stu latach zaborów stała się częścią odradzającej się Polski. Podczas zorganizowanej przez Wielkopolską Izbę Rolniczą uroczystości upamiętniającej 100. rocznicą zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego oraz polonizacji samorządu rolniczego, w holu Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu powstała wystawa opowiadająca o zwycięskim zrywie Wielkopolan.

Na ekspozycji prezentowane były zdjęcia, archiwalne dokumenty oraz wspomnienia o powstańcach wielkopolskich. Wszystko to złożyło się na obraz zimowych miesięcy przełomu 1918 i 1919 roku. Plansze przedstawiały przebieg walk, bohaterstwo powstańców oraz ludności cywilnej, która z narażeniem życia wspierała walczących. Przybliżone zostały sylwetki ówczesnych mężów stanu ale również lokalnych bohaterów, którzy z małych miast i wsi włączyli się w walkę o wolność.

Pamiątki, które złożyły się na wystawę w dużej części pochodzą od członków rodzin powstańców i zebrane zostały przez Panią Danutę Jonak, nauczycielkę i autorkę publikacji historycznych, Pana Jana Chlastę, inicjatora wielu wydarzeń związanych z kultywowaniem pamięci o Powstaniu Wielkopolskim, którego dziadek, ojciec oraz stryj walczyli w Powstaniu Wielkopolskim, a także Pana Narcyza Perza z Topoli Wielkiej, którego przodkowie również byli powstańcami. Część eksponatów przygotowana została przez uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu.

Katarzyna Strzyż


Powrót