11-02-2019 r.

Wielkopolskie rolnictwo wobec współczesnych zagrożeń


Ubiegły i bieżący rok to bardzo trudny okres dla producentów rolnych w szczególności dla producentów i hodowców trzody chlewnej oraz drobiu. Dodatkowo susza rolnicza, która wystąpiła w 2018 roku spowodowała rekordowe straty w wielu sektorach produkcji rolniczej. Sytuacja rolników jest dramatyczna i nieprzewidywalna. Występuje wiele czynników, które wpływają na brak opłacalności produkcji w rolnictwie.

Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wielkopolscy rolnicy domagają się konkretnych działań dla polepszenia warunków gospodarowania.

Realizując zgłaszane postulaty Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z Samorządem Województwa Wielkopolskiego organizuje debatę pn.: „Wielkopolskie rolnictwo wobec współczesnych zagrożeń”.

Spotkanie odbędzie się 13 lutego 2019 r. w sali wykładowej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 71 b. Do udziału w spotkaniu zaproszono Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, posłów sejmowej komisji rolnictwa, przedstawicieli instytucji okołorolniczych, przedstawicieli izb oraz związków rolniczych, a także przedstawicieli grup producentów rolnych. Debata ma na celu omówienie najbardziej istotnych i palących rolników kwestii wraz z wypracowaniem najważniejszych kierunków działań na najbliższy okres.

Informujemy, że nabór na tę debatę został zakończony 8 lutego br. i ze względów organizacyjnych (ograniczona pojemność sali), tylko osoby wcześniej zarejestrowane będą mogły wziąć w niej udział.

Biuro WIR, Poznań

Powrót