22-02-2019 r.

Rolniczy „okrągły stół” rozpoczął obrady


20 lutego 2019 r. z inicjatywy organizacji i związków rolniczych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizował posiedzenie pn. „Porozumienie Rolnicze”, skupiające przedstawicieli organizacji rolników, przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego i handlu, a także organizacji konsumenckich, wspierane przez instytucje nauki i otoczenia rolnictwa oraz administracji rządowej. Patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent RP Andrzej Duda. W trakcie kilkugodzinnej debaty poruszono tematy dotyczące różnych branż produkcji zwierzęcej: świń, bydła, drobiu, ryb. Omówiono problemy m.in. producentów owoców i chmielu oraz problematykę rolnictwa ekologicznego, sprawy obrotu ziemią, a także problemy z dzierżawą. Wielkopolska była reprezentowana przez kilkudziesięciu przedstawicieli różnych instytucji i organizacji rolniczych. Wielkopolską Izbę Rolniczą reprezentował prezes Piotr Walkowski. Obecne na spotkaniu organizacje rolnicze, zadeklarowały chęć ścisłej współpracy w przygotowywaniu nowych rozwiązań nawiązujących do poruszanej problematyki oraz podjęcia technicznych rozmów w ramach utworzonych przy Ministerstwie Rolnictwa zespołów problemowych.

Reprezentujący na spotkaniu Wielkopolską Izbę Rolniczą Prezes Piotr Walkowski zgłosił swój akces do zespołu zawiązanego w celu wypracowania kierunków działań służących poprawie sytuacji na rynku trzody chlewnej i walki z ASF-em.

Zespół ten spotkał się 21 lutego br. i to właśnie Prezesowi WIR powierzono funkcję Przewodniczącego. Na jego zastępcę powołano Prezesa Wielkopolskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej Grzegorza Majchrzaka.

Wśród głównych kierunków jakie wskazał Zespół znalazły się takie działania jak:

Ze względu na odbywające się tego samego dnia posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i tym samym brak obecności Głównego Lekarza Weterynarii oraz Wiceministra Rolnictwa tematykę bioasekuracji oraz zwalczania ASF przeniesiono na kolejne posiedzenie zaplanowane na 5 marca br.

Maria Deresińska
Fot. Bartłomiej Czekała

Powrót