27-02-2019 r.

Mniej wypadków w rolnictwie


W dniu 26 lutego br. obradowała Wojewódzka Komisja do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Poznaniu. Z ramienia Wielkopolskiej Izby Rolniczej członkiem tej Komisji jest Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski. Przewodniczącym Komisji jest Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, który poprowadził spotkanie.

Komisja działa wyłącznie prewencyjne i informacyjnie, nie ma możliwości karania rolników. Komisja dociera rolników i mieszkańców wsi głownie poprzez działania edukacyjne tj. seminaria, wykłady, szkolenia pogadanki, wizytacje w gospodarstwach, a także konkursy wiedzy na temat bezpiecznej pracy w rolnictwie i konkurs plastyczny skierowane do dzieci. Co roku inspektorzy KRUS wspólnie z funkcjonariuszami policji przeprowadzają kontrole na drogach wśród uczestników ruchu poruszających się sprzętem rolniczym. Zatrzymania rolników w takich przypadkach nie kończą się mandatami, tylko pouczeniem, zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo, chyba że naprawdę zdarzy się szczególny przypadek i trzeba wystawić mandat.

Inspektorzy BHP z KRUS i PIP wraz z przedstawicielami Wielkopolskiej Izby Rolniczej i często przy współpracy policji i Ochotniczych Straży Pożarnych przeprowadzają również wiele lekcji, pogadanek w szkołach, zaczynając od najmłodszych klas, a kończąc na szkołach średnich. Wiele jest też szkoleń przeprowadzanych dla rolników przy okazji różnych spotkań na terenach wiejskich, tylko w ubiegłym roku zostało zorganizowanych ponad 400 takich spotkań. Działania te przynoszą wymierne efekty, bo od początku tych działań w województwie wielkopolskim spadła dość znacznie ilość wypadków w rolnictwie. Z prawie 2600 do niespełna 1700 rocznie.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa najwięcej uchybień zauważyć można w stanie nawierzchni na terenie gospodarstw, zabezpieczeń szamb, silosów, czy innych otworów, w ciągach związanych z technologią produkcji oraz związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin, niewłaściwym stanem technicznym maszyn i urządzeń rolniczych a także brakiem oddzielenia części mieszkalnej od produkcyjnej. Najwięcej wypadków związanych jest z obsługą zwierząt, eksploatacją maszyn i tzw. ręcznym transportem.

Komisja podsumowując spotkanie uznała, że dzięki osobistemu zaangażowaniu i entuzjazmowi wielu osób zostały osiągnięte takie efekty. Nawet gdy prace komisji przyczynią się do uratowania chociaż jednej osoby od wypadku czy utraty życia to praca i starania Komisji są tego warte – podsumowała Stanisława Ziółkowska Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu.

Biuro WIR, Poznań

Powrót