04-03-2019 r.

Zwiększenie limitów dopłat do kredytów klęskowych
pod znakiem zapytania


Do samorządu rolniczego trafiają informacje o wyczerpaniu limitów na dopłaty do oprocentowania dla kredytów klęskowych (w tym również tych z pomocą de minimis). Z informacji uzyskanych z ARiMR wynika, że żeby uzyskać zwiększenie limitu, musi nastąpić zmiana planu finansowego Agencji, co z kolei wymaga zgody Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tej sytuacji Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych - Wiktor Szmulewicz wystąpił do Ministra Ardanowskiego z prośbą o pilną interwencję w tej sprawie z uwagi na to, że kredyty klęskowe są cały czas wykorzystywane przez rolniów w związku z wystąpieniem w roku ubiegłym suszy.


Odpowiadając na pismo w sprawie dodatkowego limitu środków na preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może udzielać pomoc określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz.187 z późn.zm.) w tym dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji do wysokości środków przewidzianych na ten cel w planie finansowym na dany rok.

W bieżącym roku nie zostały zapisane w rezerwie celowej budżetu państwa dodatkowe środki na realizację pomocy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z tego względu dodatkowy limit środków będzie mógł zostać przeznaczony na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji jedynie w przypadku wygospodarowania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oszczędności w ramach innych pozycji planu finansowego na 2019 r.

Opracowanie: Kornel Pabiszczak

Z ostatniej chwili
Z informacji uzyskanej w dniu 5 marca br. od zastępcy dyrektora Departamentu Finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Aleksandry Szelągowskiej wynika, że Ministerstwo złożyło wniosek o zwiększenie limitu środków przeznaczonych na dopłaty do kredytów klęskowych o kwotę 20 mln zł. Wniosek ten w połowie marca trafi pod obrady sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Jeżeli zostanie on zaakceptowany, wznowienie udzielania preferencyjnych kredytów klęskowych nastąpi pod koniec marca br.


Powrót