19-03-2019 r.

Debata na temat rozwoju ferm nakładczych trzody chlewnej


W dniu 26 lutego w Łobżenicy odbyła się debata na temat rozwoju ferm nakładczych trzody chlewnej na terenie tej gminy. Debata była wynikiem wzrostu zainteresowania rolników z terenu gminy Łobżenica tą formą prowadzenia chowu trzody chlewnej z jednej strony a rosnącymi obawami mieszkańców gminy związanymi z budową nowych, dużych ferm, będących potencjalnym źródłem uciążliwych zapachów z drugiej strony.

W trakcie debaty przedstawiciele zaangażowanych instytucji zaprezentowali zagadnienia związane z wymogami prawnymi w zakresie budowy nowych obiektów inwentarskich na terenie gminy. Przedstawiono planowane na takie cele potencjalne lokalizacje oraz procedury i dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. W prezentacjach nie zabrakło również analiz ekonomicznych dotyczących stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju sektora produkcji trzody chlewnej w Polsce. Dr Benedykt Pepliński z Uniwersytetu Przyrodniczego wskazał na plusy i minusy tuczu nakładczego oraz postawił tezę, iż mimo aktualnie niskich cen trzody chlewnej w Polsce, samodzielny tucz w cyklu zamkniętym przy odpowiedniej skali produkcji jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla rolnika, szczególnie w czteroletnim cyklu cenowym.

Teza ta jest zgodna z wynikami prac zespołu trzodowego, który pracuje pod patronatem Wielkopolskiej Izby Rolniczej w celu odbudowy pogłowia trzody chlewnej, w tym szczególnie macior w Polsce. W swoim wystąpieniu pokazałem analizę, którą wykonaliśmy w Izbie w zakresie porównania wyników ekonomicznych tuczu nakładczego, tuczu własnego w cyklu zamkniętym oraz otwartym. Pokazałem też na przykładach i w oparciu o rozmowy z rolnikami inne aniżeli finansowe motywacje podejmowania przez producentów tuczu w cyklu nakładczym, takie jak eliminacja ryzyka, stabilność dochodu, brak konieczności wykładania środków obrotowych. Podkreśliłem również konieczność budowania nowoczesnych budynków inwentarskich jako narzędzie wzrostu konkurencyjności rolnika zajmującego się produkcją trzody chlewnej. Bez nowych obiektów, moim zdaniem, nie odbudujemy pogłowia trzody chlewnej w Wielkopolsce. W kontekście tego wniosku przeprowadzona debata była bardzo dobrym pomysłem ponieważ pozwoliła na przedstawienie różnych punktów widzenia a przede wszystkim przekonanie mieszkańców obszarów wiejskich, że nowe inwestycje są rolnikom potrzebne a stosowane w nich nowe technologie poprawiają warunki ochrony środowiska. Padł też ważny wniosek o konieczności równoległej budowy biogazowi, towarzyszącej budowie ferm, która to biogazownia pozwoliłaby na rozwiązanie problemu smrodu.

Więcej informacji o debacie można znaleźć na internetowej stronie UG Łobżenica.

Andrzej Przepióra


Powrót