20-03-2019 r.

Podsumowanie efektów całorocznej pracy
wielkopolskich hodowców bydła mlecznego


16 marca w restauracji „Przepiórka” w Świnkowie Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka dokonała podsumowania wyników oceny wartości użytkowej bydła mlecznego za rok 2018 w województwie wielkopolskim.

Na uroczyste podsumowanie wyników przybyło ponad stu hodowców i producentów mleka oraz przedstawiciele firm działających w otoczeniu rolnictwa, szczególnie hodowli bydła mlecznego. Wśród zaproszonych gości byli: przedstawiciele marszałka województwa i wojewody wielkopolskiego, samorządowcy, Prezes Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Przemysław Jagła oraz Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszek Hądzlik. Samorząd rolniczy na tym spotkaniu reprezentował Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski oraz Członek Zarządu WIR Jerzy Kostrzewa.

Według oceny władz Federacji ubiegły rok był bardzo udany dla producentów mleka. Dobra koniunktura, która przełożyła się na dobrą cenę mleka przyczyniła się do osiągniecia wspaniałych wyników produkcyjnych.

Wyróżnionych i nagrodzonych hodowców było ponad sześćdziesięciu.

Złotą Honorową Odznakę Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka otrzymali: Maciej Bratborski, Tomasz Chudy, Marek Cichy, Andrzej Cieślak, Dariusz Dębicki, Henryk Domin, Mariusz Dymarski, Roman Frątczak, Jerzy Kokociński, Jacek Kucharczyk, Tomasz Lesiński, Franciszek Marszałek, Stanisław Paterek, Piotr Sapała, Stanisław Suchodolski, Paweł Sulikowski, Marian Śledź, Adam Warnke i Mieczysław Wilczyński.

Złotą Honorową Odznakę Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła otrzymali: Janusz Budziński, Zdzisław Grzeszczuk, Dominik Jagła, Szymon Minta, Piotr Olejniczak i Grzegorz Robakowski.

Złotą Honorową odznakę WZHiPB otrzymał także Jerzy Kostrzewa Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Podczas podsumowania zaprezentowano również rankingi.

Puchar Dyrektora Regionu Oceny Poznań PFHBiPM otrzymali: Janusz Pietrzak za najwyższą wydajność mleczną stada za rok 2018 w Regionie Oceny Poznań i osiągnięty wynik 15 tys. 027 kg oraz Maciej Pohl za najwyższą wydajność mleczną stada za rok 2018 w Regionie Oceny Poznań i osiągnięty wynik 14 tys. 726 kg.

Taka wydajność pokazuje, że wielu naszych hodowców osiąga poziom światowy, czego serdecznie gratulujemy – takimi słowami pochwalił hodowców Prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik.

Życzenia dalszych sukcesów w hodowli i produkcji mleka nagrodzonym złożył Prezes WIR Piotr Walkowski wskazując, iż praca którą wykonują wymaga dużego zaangażowania i poświęcenia. Nie wszyscy są w stanie jej sprostać. Tym bardziej cieszy fakt, że wielkopolscy producenci mleka są wśród najlepszych w kraju.

Michał Pawliczuk


Powrót