20-03-2019 r.

Protestujący to nie kryminaliści


Na działania organów państwa, w szczególności policji, po niedawnym proteście AgroUnii w Warszawie zareagował Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Choć nie popiera on tak skrajnych form protestu, uznał że traktowanie uczestników wydarzeń w Warszawie jak najcięższych kryminalistów jest niedopuszczalne. Swoje stanowisko Zarząd WIR przedstawiał Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimowi Brudzińskiemu.

Poniżej publikujemy treść pisma.

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej wyraża stanowczy protest przeciwko akcji policji polegającej na opublikowaniu wizerunków rolników biorących udział w akcji protestacyjnej w Warszawie w celu ich identyfikacji. Za całkowicie nieupoważnione uważamy stwierdzenie, że protestujący działali z pobudek chuligańskich.

Takie działania Komendy Rejonowej Policji Warszawa III uważamy za nadużycie prawa, gdyż w Polsce ochronie wizerunku podlegają nawet poważni przestępcy. Chociaż nie popieramy jakichkolwiek działań naruszających obowiązujące prawo, pragniemy jednak zauważyć, że przyjęta forma protestu świadczy o desperacji uczestniczących w nim rolników, których celem było zwrócenie uwagi na problemy branży rolniczej nie tylko polskiego rządu, lecz także opinii publicznej.

Pismo podpisane przez Prezesa WIR Piotra Walkowskiego przekazano do wiadomości Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Opracowanie: Kornel Pabiszczak


Powrót