21-03-2019 r.

AGRO AKADEMIA w Blizanowie


19 marca br. Blizanowie koło Kalisza odbyło się kolejne spotkanie AGRO AKADEMII. Jest to już czwarta edycja konferencji organizowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas. Partnerem tegorocznej edycji jest Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Na AGRO AKADEMIĘ składają się spotkania merytoryczne, podczas których współpracujący z Bankiem eksperci dzielą się wiedzą na aktualne tematy dotyczące rolnictwa. Do udziału w spotkaniach zapraszani są rolnicy – przedsiębiorcy zainteresowani zdobywaniem wiedzy i jej wykorzystaniem w prowadzonym biznesie. Tematami wiodącymi tegorocznej edycji są m.in. perspektywy i wyzwania dla rolnictwa po 2020 roku, koszty energii w gospodarstwach rolnych oraz nowa dyrektywa azotanowa. W trakcie spotkań przedstawiana jest również analiza sytuacji na podstawowych rynkach rolnych.

Prelegentami w ramach AGRO AKADEMII są eksperci na stałe współpracujący z Bankiem BGŻ BNP Paribas. Jednym z nich jest Przemysław Tomczak Kierownik Biura Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Turku, który w ramach tegorocznej edycji prezentuje tematykę związaną z obowiązkami nałożonymi na rolników w związku z ustanowieniem na terenie całego kraju programu działań dla ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Program działań określa sposób przechowywania nawozów naturalnych oraz pasz soczystych (np. kiszonek), terminy stosowania nawozów i ich dawki oraz prowadzenie rejestrów zabiegów agrotechnicznych i opracowywanie planów nawożenia azotem. Zgodnie z programem, rolnikom nie wolno stosować nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą oraz pokrytych śniegiem. Nie wolno aplikować nawozów na gruntach rolnych w pobliżu wód powierzchniowych. Odległości, jakie należy zachować, są dokładnie określone w dyrektywie azotanowej. W programie wskazane są również dokładne terminy, w jakich można stosować nawozy naturalne w odniesieniu do rodzaju gruntów i rodzaju nawozów. Program określa również zasady przechowywania nawozów naturalnych. Płynne i stałe nawozy naturalne należy składować i przechowywać w sposób zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu. Wielkości urządzeń przechowywania nawozów oraz ich rozmieszczenie w gospodarstwie również podlegają szczegółowym regulacjom.

Prelekcję pod tytułem „Rynek warzyw. Analiza sytuacji i perspektywy rozwoju w kontekście WPR po 2020” przedstawiła Karlona Załuska ekspert Biura Analiz Makroekonomicznych Sektora Agro Banku BGŻ BNP Paribas. Z analizy przeprowadzonej przez Bank wynika, że zbiory warzyw gruntowych w ubiegłym roku wyniosły 4,17 mln ton i były niższe o 10% w stosunku do roku 2017, co spowodowane było wysokimi temperaturami i brakiem opadów w okresie letnim i jesiennym. Zbiory kapusty i kalafiora również były niższe o odpowiednio 6% i 7,7%. Najmniejszy spadek odnotowano w warzywach ciepłolubnych: pomidory gruntowe o 1,7 a ogórki o 3,6%. Najdotkliwszy spadek wielkości produkcji dotknął natomiast ziemniaki i wyniósł 18% (7,5 mln ton). Z przedstawionych szacunków wynika, że w sezonie 2018/2019 ceny skupu większości warzyw będą wyższe niż rok wcześniej. I tak przykładowo cena skupu pietruszki wzrośnie o 130,4%, marchwi o 50%, selera o 19,4% a ogórków gruntowych o 10,4%. Obniżeniu ulegną natomiast ceny skupu pomidorów gruntowych o 9,1% i fasoli szparagowej o 1,6%. Wzrost ceny obserwuje się w skupie warzyw przeznaczonych do przetwórstwa np. cebuli obranej 125% czy marchwi o 33,3%. Spadły ceny skupu groszku zielonego (8,3%), pomidorów do tłoczenia (7,5%) oraz kalafiorów różyczkowych (3,7%). Z analizy kształtowania się cen pomidorów i ogórków spod osłon wynika, że podlegają one sezonowym zmianom cen, ale na przestrzeni lat zakres tych zmian ulegał tylko nieznacznym odchyleniom. Średnioroczne tempo wzrostu cen w ostatnich pięciu latach dla pomidorów wyniosło 2% dla ogórków zaś 2,8%. Zaznaczyć jednak należy, że w ubiegłym roku mieliśmy do czynienia ze spadkiem cen skupu tych warzyw (pomidor o 6,3%, ogórek o 2,5%), co było spowodowane pogodą, która przyspieszyła cykl produkcyjny.

W kontekście zmian Wspólnej Polityki Rolnej omówione zostały główne założenia reformy, która czeka nas w kolejnej perspektywie. Zakładane jest uproszczenie WPR. Państwa członkowskie dysponować będą większą swobodą, co do sposobu wykorzystania przydzielonych środków. Płatności bezpośrednie nadal pozostaną zasadniczym elementem wsparcia gospodarstw jednakże ich przyznanie uwarunkowane będzie spełnieniem surowszych wymogów w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Priorytetem będzie wspieranie małych i średnich gospodarstw oraz młodych rolników. Płatności bezpośrednie dla rolników zostaną zmniejszone w przypadku kwot powyżej 60 tys. euro i ograniczone do maksymalnego limitu 100 tys. euro na gospodarstwo rolne. Przy czym małe i średnie gospodarstwa rolne otrzymają wyższy poziom wsparcia do hektara. Co najmniej 30% każdego krajowego przydziału środków na rozwój obszarów wiejskich zostanie przeznaczone na działania środowiskowe i klimatyczne. Budżet WPR na lata 2021-2027 to 365 mld euro i jest niższy w stosunku do bieżącej perspektywy o 5,5%. Środki na płatności bezpośrednie dla Polski zmniejszą się w kolejnej perspektywie o 0,9% natomiast na rozwój obszarów wiejskich o 15,6%.

Na zakończenie swojego wystąpienia Karolina Załuska przedstawiła przygotowany przez BGŻ BNP Paribas portal AGRONOMIST, który rusza od 1 kwietnia br. Portal zawierać będzie zestaw narzędzi IT przydatnych dla rolników, takich jak satelitarny monitoring pól, programy do zarzadzania gospodarstwem, platformę dla ekspertów oraz bazę wydarzeń, targów, konferencji, itp.

Kolejna prelekcja dotyczyła ograniczenia wydatków na energię w gospodarstwach rolnych i przygotowana została przez Jakuba Woropajewa z firmy Innogy Polska S.A. Celem wystąpienia było wskazanie na możliwości zmniejszenia rachunków za prąd poprzez zarzadzanie tzw. „mocą umowną”. Okazuje się, że nie wszyscy są świadomi, iż po przekroczeniu mocy umownej określonej w umowie sprzedaży energii naliczana jest dodatkowa opłata. Tymczasem odbiorca ma możliwość regulowania wielkości mocy umownej i dostosowania jej do faktycznych potrzeb w gospodarstwie. Odbiorca energii może ustalić wysokość mocy umownej różnej dla każdego miesiąca, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek u operatora. Często dystrybutorzy oferują także możliwość poboru prądu według taryfy nocnej i dziennej. Decydując się na takie rozwiązanie należy dokładnie przeanalizować czy jest ono korzystne. Często bowiem w praktyce okazuje się, że korzystanie z dwóch stref czasowych generuje większe rachunki niż w przypadku taryfy jednolitej. Duża część wystąpienia poświęcona była również możliwościom samodzielnego produkowania energii korzystając np. z energii słonecznej. Prognozuje się że w najbliższych latach ceny za energię znacznie wzrosną, stad też mimo iż korzystanie ze źródeł odnawialnych początkowo wymaga poniesienia znacznych nakładów, wydaje się to rozsądnym rozwiązaniem przynoszącym w perspektywie kilku lat wymierne korzyści finansowe i ekologiczne.

Piotr Szaciło reprezentujący Biuro Informacji Kredytowej przedstawił działalność BIK i przydatność raportów w prowadzeniu działalności, także gospodarstw rolnych. W ramach BIK można m.in. sprawdzić wiarygodność kontrahenta, czy firma figuruje jako dłużnik oraz sprawdzić ewentualne szczegóły długu.

W spotkaniu w Blizanowie uczestniczyli Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski oraz Członek Zarządu WIR Zbigniew Stajkowski, którzy pogratulowali organizatorom inicjatywy organizacji konferencji oraz wręczyli medal 100-lecia polonizacji izb rolniczych. Medal otrzymała również prowadząca konferencję, znana z programów rolniczych dziennikarka Maria Sikorska.

Bank BGŻ BNP Paribas jest partnerem Wielkopolskiej Izby Rolniczej przy organizacji wielu wydarzeń, w tym m.in. tegorocznej edycji Forów Rolniczych.

Katarzyna Strzyż


Powrót