22-03-2019 r.

Szkolenia dla osób dokonujących uboju zwierząt
we własnym gospodarstwie


Powiatowe Inspektoraty Weterynarii organizują szkolenia dla osób mających zamiar dokonywać uboju zwierząt we własnym gospodarstwie w celu produkcji mięsa przeznaczonego wyłącznie na użytek własny.

W związku z ubiegłoroczną zamianą przepisów odbycie szkolenia jest obowiązkowe dla osób, które do tej pory dokonywały uboju zwierząt we własnym gospodarstwie domowym oraz dla osób, które zamierzają takiego uboju dokonywać. Wielkopolska Izba Rolnicza w lipcu ubiegłego roku wnioskowała do Głównego Lekarza Weterynarii o organizowanie takich szkoleń przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii.

W powiecie ostrowskim szkolenie odbyło się 19 marca 2019 r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach i wzięło w nim udział ponad 170 osób. Szkolenie dotyczyło zasad i metod uboju zwierząt z gatunku: świnie, cielęta do 6 miesiąca życia, owce i kozy – niezależnie od wieku. Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzymała zaświadczenie o ukończenia szkolenia podnoszącego kwalifikacje związane z ubojem zwierząt na użytek własny. Dodatkowo uczestnicy spotkania odbyli krótkie szkolenie z zakresu bioasekuracji, rozmawiano również o rolniczym handlu detalicznym.

Wielkopolska Izba Rolnicza w ubiegłych latach wielokrotnie zwracała się z apelem do Ministerstwa Rolnictwa o zmianę przepisów prawa w zakresie zdobywania kwalifikacji przez rolników do uboju zwierząt we własnym gospodarstwie. Starania te przyniosły efekt, w połowie marca ubiegłego roku, weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt. Zapisy te wskazują, że osoby przeprowadzające ubój gospodarczy na potrzeby własne mogą uzyskać zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii.

Wszystkich zainteresowanych odbyciem takiego szkolenia odsyłamy do Powiatowych Inspektoratów Weterynarii oraz Biur Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej, gdzie otrzymacie Państwo informacje o terminach i warunkach udziału w szkoleniu.

Katarzyna Strzyż


Powrót