05-04-2019 r.

WIR rozpoczyna przygotowania do wyborów do rad powiatowych


Wielkopolska Izba Rolnicza rozpoczyna nabór kandydatów do pełnienia funkcji członków okręgowych komisji wyborczych. Okręgiem wyborczym jest obszar gminy. Zgodnie z zapisem ustawy o izbach rolniczych, członkiem komisji wyborczej może zostać jedynie osoba będąca członkiem Wielkopolskiej Izby Rolniczej (figurująca w spisie uprawnionych do głosowania). W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rady powiatowej oraz ich najbliższa rodzina (wstępni i zstępni). Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo, czyli społecznie (bez wynagrodzenia czy diety). Członków komisji okręgowych powołuje spośród zgłoszonych kandydatów wojewódzka komisja wyborcza.

Do zadań komisji okręgowych należy przede wszystkim:

Kandydatów prosimy o zgłaszanie się e-mailem lub osobiście do godz. 14:00 dnia 30 kwietnia br. w Biurach Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej lub w Biurze Wojewódzkim w Poznaniu. Adresy i kontakty do biur WIR dostępne są na stronie internetowej WIR.

Formularz zgłoszenia, oświadczenia oraz wszelkie inne dokumenty i informacje dostepne są w sekcji "Informacje dla komisji wyborczych" na stronie internetowej Wybory do izb rolniczych.

Biuro WIR


Powrót