11-04-2019 r.

Komunikat


Notowane ostatniej nocy i prognozowane dla Wielkopolski na najbliższe dni spadki temperatur, lokalnie nawet do -8oC przy gruncie, stanowią poważne zagrożenie dla roślin uprawnych. Panująca od połowy marca ciepła aura znacząco przyśpieszyła wegetację, co w połączeniu z troską o zachowanie wilgoci w glebie wpłynęło na podjęcie przez rolników decyzji o wcześniejszym siewie roślin jarych. Jednak wiele upraw nadal znajduje się w stadium wczesnego rozwoju o wysokiej podatności na szkody wywołane przymrozkami wiosennymi. Zagrożone są także sady, w których rozpoczyna się kwitnienie wczesnych gatunków, czy odmian owoców.

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej apeluje więc do rolników o jak najszybsze dokonanie lustracji pól, by podjąć trafną decyzję o pozostawieniu bądź przesianiu plantacji. Jest to szczególnie istotne na tych polach, na których zastosowano już ochronę herbicydową. W tych przypadkach dobór roślin następczych ograniczony jest fitotoksycznością zastosowanego preparatu.


Powrót